Zdolno??? kredytowa - co to jest ?

Zdolno??? kredytowa to przeprowadzona przez Bank, ocena Twoich mo??liwo??ci w zakresie sp??aty kredytu b?d?? po??yczki dokonywana na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokument??w i o??wiadcze??.

Inaczej - Bank sprawdza, jakiej wysoko??ci raty b?dziesz w stanie sp??aca? (twoja zdolno???), po odj?ciu od miesi?cznego dochodu wszystkich posiadanych przez Ciebie zobowi?za?? kredytowych, sta??ych op??at i koszt??w ??ycia.

Dlatego maksymalna wysoko??? kredytu jakiego mo??e udzieli? Ci Bank, jest uzale??niona od Twojej zdolno??ci kredytowej. Je??li ubiegasz si? o kredyt lub po??yczk? wsp??lnie (np. z ma????onkiem) analiza obejmuje sytuacj? finansow? wszystkich wnioskodawc??w.

Zdolno??? kredytowa - co to jest ? - S??ownik kredytowy - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Adam 24.12.2008. 01:07

28 lat,brak ??ony i dzieci, brak jakichkolwiek innych obci???e?? typu karty kredytowe, kredyty.Doch??d z tytu??u dzia??alno??ci gospodarczej prowadzonej od 2 lat, ??rednia z ubieg??ego roku 6900 netto.
Interesuje mnie zakup mieszkania na rynku wt??rnym, warto??? nieruchomo??ci 360 000,100 tys. wkladu wlasnego chcialbym wziac kredyt w CHF na 250 tys. z??,z mozliwoscia wczesniejszej splaty.

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 7 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: