Zabezpieczenie hipoteczne, hipoteka - co to jest?

Zabezpieczenie hipoteczne to prawo w??asno??ci do r????nego rodzaju nieruchomo??ci. Aby nieruchomo??? (dom, mieszkanie itp.) mog??a by? zaakceptowana przez Bank jako zabezpieczenie po??yczki b?d?? kredytu, musi posiada? swoj? Ksi?g? Wieczyst?, w kt??rej mo??na dokona? wpisu o ustanowieniu hipoteki. Brak za??o??onej Ksi?gi Wieczystej nie jest jednak przeciwwskazaniem do udzielenia kredytu ?? w tej sytuacji b?dziesz zobligowany do jej za??o??enia po podpisaniu umowy, b?d?? uruchomieniu kredytu.

Procedury ustanowienia hipoteki oraz dokumenty wymagane przez mBank s? r????ne w zale??no??ci od rodzaju nieruchomo??ci, kt??ra ma stanowi? zabezpieczenie.

W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem mo??e by?, ale nie musi, budowany dom lub kupowana nieruchomo???. Je??li posiadasz ju?? nieruchomo???, kt??ra mo??e stanowi? zabezpieczenie kredytu b?d?? po??yczki - mo??esz oczywi??cie skorzysta? z takiej mo??liwo??ci.

Zabezpieczenie hipoteczne, hipoteka - co to jest? - S??ownik kredytowy - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


2 + 5 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: