Ustanowienie hipoteki jakie formalno??ci ?

Jakie formalno??ci nale??y dope??ni?, ??eby ustanowi? hipotek??

Odbierasz z banku wniosek do s?du o ustanowienie hipoteki na Twojej nieruchomo??ci. Wniosek sk??adasz w Wydziale Ksi?g Wieczystych S?du Rejonowego i uiszczasz op??at? s?dow?. Dow??d z??o??enia wniosku do s?du (najlepiej piecz?? s?du z dat? dzienn? na kserokopii wniosku) oraz dow??d z??o??enia op??aty s?dowej przedk??adasz Doradcy bankowego. Pami?taj r??wnie?? o konieczno??ci op??acenia podatku od ustanowienia hipoteki o szczeg????y pytaj w Twoim Urz?dzie Skarbowym.

Ustanowienie hipoteki jakie formalno??ci ? - S??ownik kredytowy - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


2 + 7 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: