Spread walutowy - Co to jest?

Spread walutowy ?? r????nica pomi?dzy kursem kupna (wyp??aty), a sprzeda??y (sp??aty) zaci?gni?tego zobowi?zania (kredytu walutowego), oraz koszt transakcyjny na rynku forex (r????nica mi?dzy cenami ask i bid).

Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. Bior?c kredyt w obcej walucie bank przelicza kredyt po ni??szym kursie. Sp??acaj?c kredyt jest brany pod uwag? wi?kszy kurs danej waluty np. w danym dniu kurs franka szwajcarskiego wyni??s?? 2,14. Osoba bior?ca kredyt ma przeliczane po tym kursie, osoba sp??acaj?ca w tym dniu ma przelicznik 3-20 groszy wy??szy.

Spread walutowy - Co to jest? - S??ownik kredytowy - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


2 + 8 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: