Kredyt Hipoteczny


raiffaisen bank

Cele kredytu hipotecznego w Raiffaisen Bank:

  • zakup mieszkania/domu/dzia??ki budowlanej na rynku wt??rnym i pierwotnym
  • budow─? lub rozbudow─? domu jednorodzinnego (w tym adaptacje nieruchomo??ci niemieszkalnej na cele mieszkaniowe)
  • sp??at─? kredytu mieszkaniowego zaci─?gni─?tego w innym banku zakup nieruchomo??ci od gminy, wojskowej agencji mieszkaniowej przekszta??cenie sp????dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu mieszkalnego
  • wyposa??enie mieszkania/ domu w elementy trwa??e z nim zwi─?zane refinansowanie udokumentowanych wydatk??w poniesionych na zakup, budow─?/ rozbudow─?, remont nieruchomo??ci lub jej wyposa??enie w elementy trwale z ni─? zwi─?zane

Waluta kredytu:

PLN, EUR

Maksymalny okres kredytowania:

do 35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

do 100% warto??ci nieruchomo??ci

Zdolno??─? kredytowa w Raiffaisen Bank:

Akceptowane ??r??d??a dochod??w:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy (w przypadku pierwszej pracy po studiach - ??rednia za 3 ostatnie miesi─?ce)
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy, wymagany jest r??wnie?? PIT 8b z poprzedniego roku - przynajmniej 1 miesi─?c
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy, wymagany jest PIT 8b z poprzedniego roku (przynajmniej 1 miesi─?c) (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: min. 24 miesi─?ce)

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak

Kredyt hipoteczny w Raiffaisen Banku:

Zalety:

  • mo??liwo??─? uzyskania kredytu na okres do 30 lat pod zabezpieczenie na dzia??ce budowlanej

Wady:

  • wszystkie osoby niespokrewnione chc─?ce wzi─?─? razem kredyt musz─? by─? docelowymi w??a??cicielami nieruchomo??ciKredyt Hipoteczny - Raiffaisen Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Maciej 18.04.2010. 23:11

Bank zadzwoni?? do mnie i powiedzia?? ??e je??li chc─? aby ten rozpatrzy?? m??j wniosek musz─? im wp??aci─? 300z?? ! za zrobienie zdj─?─? lokalowi jaki zamierza??em kupi─?.
Kas─? wzi─??? i po kilku dniach powiedzia??, ??e nie jest to lokal w Warszawie tylko w miejscowo??ci pod Warszaw─? dlatego nie s─? zainteresowani udzieleniem mi kredytu!!!!!
Tak sobie ratuj─? sw??j bilans zysku i strat.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


9 + 4 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: