Kredyt Konsolidacyjny


polbank

Cele kredytu konsolidacyjnego w Polbanku

  • sp??ata zobowi?za?? kredytowych takich jak, np. kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, kredyt ratalny w sklepie lub jak?kolwiek inna po??yczka
  • cz???? ??rodk??w kredytu mo??e zosta? przeznaczona na ka??dy, dowolnie wybrany przez Ciebie cel

Waluta kredytu:

PLN, EUR

Maksymalny okres kredytowania:

do 25 lat

Prowizja za wcze??niejsz? sp??at?

2% wcze??niejszej sp??aty, przez ca??y okres sp??aty

Pozosta??e parametry jak kredyt hipoteczny polbanku.


Kredyt Konsolidacyjny - PolBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Bydgoszczanka. 18.04.2009. 13:38

Polecam kredyt konsolidacyjny w Polbanku.Pracuj? tam bardzo kompetentni ludzie.
Dosta??am kredyt konsolidacyjny w Polbanku.Za??atwianie trwa??o ok 4 dni, wszystko bez problem??w.

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


1 + 9 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: