Kredyt Hipoteczny z dop??atami w PKO


pko

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dop??atami do oprocentowania przez BGK przeznaczony jest dla ma????e??stw i os??b samotnie wychowuj─?cych dzieci. Osoby te otrzymaj─? dofinansowanie do odsetek (w okresie pierwszych 8 lat sp??aty obni??one odsetki o 50% - dzi─?ki dop??atom z bud??etu Pa??stwa ) zgodnie z ustaw─? o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w??asnego mieszkania (tzw. program "Rodzina na Swoim").

Kredyt hipoteczny z dop??atami w PKOBP mo??na przeznaczy─? na:

 • zakup b─?d─?cego w budowie lub istniej─?cego domu lub mieszkania,
 • zakup sp????dzielczego w??asno??ciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • pokrycie koszt??w budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowanego przez sp????dzielni─? mieszkaniow─?,
 • wk??ad budowlany do sp????dzielni mieszkaniowej,
 • budow─? domu jednorodzinnego,
 • nadbudow─?, przebudow─? lub rozbudow─? budynku mieszkalnego,
 • adaptacj─? budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowi─?cego odr─?bn─? nieruchomo??─?

Warunki uzyskania dop??at:

Powierzchnia u??ytkowa mieszkania nie mo??e przekracza─? 75m2 za?? domu jednorodzinnego - 140 m2. Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny albo budynek mieszkalny, musz─? by─? po??o??one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena zakupu lub budowy 1 m2 mieszkania lub domu nie mo??e przekracza─? ??redniego wska??nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u??ytkowej budynk??w mieszkalnych, obowi─?zuj─?cych dla danego wojew??dztwa lub miasta wojew??dzkiego. Wska??niki te publikowane s─? na stronie internetowej BGK.

Kto mo??e uzyska─? kredyt z dop??atami Pa??stwa w PKOBP?

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • ma????e??stw
 • os??b samotnie wychowuj─?cych dziecko: 
  - ma??oletnie, 
  - dziecko, bez wzgl─?du na jego wiek, na kt??re pobierany jest zasi??ek piel─?gnacyjny, 
  - dziecko ucz─?ce si─?, do uko??czenia przez nie 25 roku ??ycia.
Osoby te:
 • nie mog─? by─? stron─? innej umowy kredytu preferencyjnego,
 • nie mog─? by─? w??a??cicielem lub wsp????w??a??cicielem domu lub mieszkania.
Osobom tym nie mo??e r??wnie?? przys??ugiwa─? sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do mieszkania lub domu.

Klient mo??e ubiega─? si─? o kredyt, je??li:
 • przys??uguje mu sp????dzielcze lokatorskie prawo do mieszkania,
 • lub jest najemc─? mieszkania,
pod warunkiem zobowi─?zania si─? do:
 • zrzeczenia si─? prawa do lokalu lub wypowiedzenia cz??onkostwa w sp????dzielni mieszkaniowej,
 • a w przypadku najmu - rozwi─?zania umowy najmu i opr????nienia mieszkania,
w terminie 6 miesi─?cy od dnia uzyskania w??asno??ci lokalu/ domu jednorodzinnego lub sp????dzielczego w??asno??ciowego prawa do mieszkania / domu lub przyst─?pienia do u??ytkowania wybudowanego domu.


Kredyt Hipoteczny z dop??atami w PKO - PKOBP - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Victor 21.01.2014. 23:03

Czy jako singiel mam prawo starac sie o dofinansowanie w Pko BP do kredytu na budowe domu?

gocha 18.09.2012. 19:37

ile % wlasnego wkladu musimy miec z mezem aby dobrac do wartosci mieszkania.
mieszkanie 199 tys.
mamy 100 tys.

czy bank lagodniej udzieli kredytu?

JOLA 27.08.2012. 12:44

WITAM MAM PYTANIE,CZY JEZELI POSIADAM KREDYT RODZINA NA SWOIM (2ROK) I M─??? PRACUJE A JA W?üA??NIE STRACI?üAM PRAC─? A RAT─? MAMY DURZ─? BO OK 1400Z?ü MIESIECZNIE TO CZY JEST MOZLIWE ZE OBNI?? NAM RAT─? W PKO SA?? NA CZAS A?? ZNAJD─? PRAC─????

Zapytanie 03.11.2011. 16:22

Czy mo??e mi kto?? napisac ile obecnie czeka si─? na decyzj─? w banku, od momentu z??o??enia dokument??w w celu uzyskania kredytu?
bardzo prosz─? o odpowied??, najlepiej od osoby kt??ra ostatnio w drugiej po??owie roku walczy??a o kredyt w banku PKO BP

dzejk 06.04.2011. 11:01

mam pytanie jak zrobi─? cesj─? praw do nowobudowanego mieszkania w mojej spoldzielni mieszkaniowej na m─???a? akt notaralny bedzie dopiero po zbudowaniu i wydaniu lokum, a my pobralismy sie po podpisaniu przeze mnie umowy w spoldzielni, a spoldzielnia nie aneksuje umow i nie chce wlaczyc do niej meza! Co zrobic zeby z mezem wziac kredyt na to mieszkanie z doplatami???? rozdzielnosc majatkowa odpada, prosze o rade!!!!!

anka 06.04.2011. 10:20

Witam wszystkich , zaproponowano mi kredyt w PKO BP (niby najlepszy kredyt z dop??atami rz─?dowymi, tak mowi?? moj doradca) w maju mam podpisac umowe wibor S3M ( 4,37) + marza 2,2. Kredyt na 25 lat 180 ty?? z??otych. Moje zapytanie brzmi cz mozna dostac kredyt w lepszej ofercie???
Dziekuje za odpowiedz.

Zofia 29.03.2010. 17:40

Witam

MAM PYTANIE JE??LI NIE POSIADAMY STA?üEJ UMOWY O PRACE CZ JAKIKOLWIEK BANK UDZIELI NAM KREDYTU
PROSZE O POMOC

Zofia 29.03.2010. 17:38

Witam

Mam pytanie czy udzieli nam kredytu PKO Bank Polski je??li nie mamy umowy na sta??e w pracy. Miesi─?czna zarabiamy 1700 z?? na r─?k─?. prosz─? o odpowied??.
je??li tak to jaki bank udzieli nam kredytu.

anika 19.06.2009. 22:01

Ja jeszcze czekam, w czwartek minie 4 tygodnie. Jak wniosek idzie do Poznania to prawdopodobnie sa szybko rozpatrywane, m??j jest w oddziale w Gda??sku i mo??e to jeszcze potrwa─?.

glen 19.06.2009. 22:00

Wniosek z??o??ony 19 maja , 21 maja wizyta rzeczoznawcy, podpisanie umowy 10. czerwca , nasz wniosek rozpatrywa??y Katowice. Powiedziano nam w oddziale ??e analitycy maj─? 10 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku .

Satine 24.04.2009. 12:57

Chcemy z m─???em wzi─?─? kredyt z dop??atami. Byli??my w 4 bankach: pko bp, Pekao SA, Banku Pocztowymi i BPS. Pekao SA ma mar??e na poziomie 3% wi─?c odrzucili??my, Bank Pocztowy to pora??ka bo kompletnie nie mogli??my porozumie─? si─? z doradc─?, odpowiada?? tak lub nie a na ko??cu stwierdzi??. ??e jak z??o??ymy wniosek to mo??emy o czym?? porozmawia─?, bo tak w "ciemno" to on nie jest nam w stanie nic powiedzie─?. W BPS wymagaj─? 20% wk??adu w??asnego. A oto co nam zaproponowali w pko bp: kwota 130 ty?? z??. mar??a 1,8%, prowizja 1,2%, WIG S3M, kredyt na 30 lat. Rata przez 8 lat 430 z??., po 8 latach 800z??. I teraz moje pytanie czy to dobra oferta, czy kto?? zna lepsz─?. Dodatkowo nie chcemy bra─? ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy i nie wiemy czy to mo??e mie─? wp??yw na decyzj─? banku o przyznaniu kredytu.

marekz 18.04.2009. 15:18

Rodzina na swoim to jest akcja udzielania KREDYTOW - na zasadzie ze bierzesz kredyt z doplata. Nie da sie "dolozyc" doplaty do juz wzietego kredytu, czy refinansowac kredyt.
Poza tym tylko niektore banki go udzielaja - musialbys miec kredyt w tym samym banku.

Michal 18.04.2009. 15:16

witam,
czy jesli mam kredyt w trakcie wyplacania transz np 7 z 10 to moge starac sie o jakakolwiek doplate? np "rodzina na swoim" - czy ta akcja dotyczy tylko nowych kredytow? (zalozmy ze cene metra mam dobra tj niska i sie lapie)
pozdr.
m.

adamo_ 16.04.2009. 18:12

W PKO BP by??em niedawno i daja mi tak:

Oprocentowanie : 6,17
Liczba lat 25
Prowizja 0,7%
+te koszty banku czyli ubezpieczenie do dnia zako??czenia budowy itp

Raty r??wne
przy 109 ty??
suma rat sp??aty: 192 080,48
suma odsetek sp??acanych przez klienta: 83 080 48
suma dop??at 22 052,68
Pierwsza rata z dop??atami : 468,30 po 8 latach 714, 11

Przy malej─?cych
suma odsetek sp??acanych przez klienta : 64 257 35
Pierwsza rata z dop??atami: 670,28 po 8 latach oko??o 720

Nie wiem czy PKO SA ma teraz lepsz─? ofert─? ? tam 3 tygodnie temu jak by??em marza wynosi??a 2,1 natomiast prowizja 1%, ale jako?? raty by??y ni??sze w niekt??rych miesi─?cach...dziwne to troch─?...

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


9 + 7 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: