Kredyt Hipoteczny - W??asny K─?t Hipoteczny


pko

Cele kredytu hipotecznego w PKOBP:

Kredytem w PKO W?üASNY K─?T - HIPOTECZNY mo??na sfinansowa─? praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe, m.in.:

 • budow─?, doko??czenie budowy, wyko??czenie i wyposa??enie, remont, nadbudow─?, rozbudow─?: domu jednorodzinnego, domu wielomieszkaniowego, mieszkania, lokalu u??ytkowego, gara??u lub miejsca postojowego, a tak??e budow─? domu na dzia??ce rekreacyjnej;
 • nabycie: domu jednorodzinnego, domu wielomieszkaniowego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, dzia??ki budowlanej, lokalu u??ytkowego wolnostoj─?cego jak i wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub jednorodzinnym, gara??u lub miejsca postojowego
 • zakup, zagospodarowanie dzia??ki rekreacyjnej
 • przebudow─? pomieszcze?? lub budynk??w niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie sp????dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w sp????dzielni mieszkaniowej lub prawa odr─?bnej w??asno??ci lokalu mieszkalnego w sp????dzielni mieszkaniowej
 • zmian─? lokatorskiego prawa na sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu
 • zmian─? lokatorskiego prawa lub w??asno??ciowego sp????dzielczego prawa do lokalu na prawo odr─?bnej w??asno??ci
 • sp??at─? kredytu mieszkaniowego zaci─?gni─?tego w innym banku
 • refinansowanie koszt??w poniesionych na ww. cele
 • inne cele zwi─?zane z zaspokojeniem w??asnych potrzeb mieszkaniowych

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 40 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 100% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Karencja w sp??acie kredytu:

do 3 lat

Kredyt z dop??atami Pa??stwa w PKOBP:

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dop??atami PKO do oprocentowania przez BGK przeznaczony jest dla ma????e??stw i os??b samotnie wychowuj─?cych dzieci. Osoby te otrzymaj─? dofinansowanie do odsetek zgodnie z ustaw─? o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w??asnego mieszkania:
 • mo??liwo??─? uzyskania ta??szego kredytu mieszkaniowego - zmniejszenie obci─???e?? bud??etu domowego,
 • w okresie pierwszych 8 lat sp??aty obni??one odsetki o 50% - dzi─?ki dop??atom z bud??etu Pa??stwa,
 • mo??liwo??─? finansowania do 100% koszt??w inwestycji

Kredyt hipoteczny w PKOBP:

Zalety:

 • kredyt z dop??atami do odsetek z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • a?? do 20% kwoty kredytu do wykorzystania na dowolny cel

Wady:

 • wysokie mar??e na kredyty walutowe
 • wcze??niejsza sp??ata kredytu obci─???ona prowizj─?

Wi─?cej informacji:
http://www.kredyt-mieszkaniowy.info/pko-bp/
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/
http://www.forum-kredytowe.pl/f133/pko-bp-kredyt-hipoteczny-opinie-2017-a-98176.html


Kredyt Hipoteczny - W??asny K─?t Hipoteczny - PKOBP - Koniecznie oce┼ä ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

akrobat 23.04.2009. 16:05

Dzis pkobp przys??a??o nam propozycje nie do odzucenia; nowe taryfy i prowizje dot. kredyt??w mieszkaniowych.Kredyt wzielismy u nich prawie rok temu na 10 lat.i tu moje pytanie czy moga oni zmieniac warunki kredytu,op??aty np. za wczesniejsza sp??ate, wydanie zaswiadczenia; czy nadal obowiazuja stawki jakie by??y jak bralismy kredyt.Np. wtedy wczesniejsza sp??ata nie kosztowa??a nic teraz 2% sumy:((

Andrezj 04.01.2009. 15:13

Mam kredyt hipoteczny w pko bp w pln. Postanowi??em go przewalutowa─? na CHF. Jakie wielkie by??o moje zdziwienie kiedy otrzyma??em informacj─? z pko ??e rata kredytu b─?dzie wy??sza od dotychczasowej w z??.!!! Jak to si─? ma do oferty banku!!Do negocjacji! Postanowi??em zlikwidowa─? konto w pko bp wzi─?─? kredyt w innym banku i sp??aci─? jednorazowo zad??u??enie.

<< Pierwszy < Poprzednia [2 / 2] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: