Kredyt Hipoteczny - W??asny K─?t Hipoteczny


pko

Cele kredytu hipotecznego w PKOBP:

Kredytem w PKO W?üASNY K─?T - HIPOTECZNY mo??na sfinansowa─? praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe, m.in.:

 • budow─?, doko??czenie budowy, wyko??czenie i wyposa??enie, remont, nadbudow─?, rozbudow─?: domu jednorodzinnego, domu wielomieszkaniowego, mieszkania, lokalu u??ytkowego, gara??u lub miejsca postojowego, a tak??e budow─? domu na dzia??ce rekreacyjnej;
 • nabycie: domu jednorodzinnego, domu wielomieszkaniowego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, dzia??ki budowlanej, lokalu u??ytkowego wolnostoj─?cego jak i wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub jednorodzinnym, gara??u lub miejsca postojowego
 • zakup, zagospodarowanie dzia??ki rekreacyjnej
 • przebudow─? pomieszcze?? lub budynk??w niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie sp????dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w sp????dzielni mieszkaniowej lub prawa odr─?bnej w??asno??ci lokalu mieszkalnego w sp????dzielni mieszkaniowej
 • zmian─? lokatorskiego prawa na sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu
 • zmian─? lokatorskiego prawa lub w??asno??ciowego sp????dzielczego prawa do lokalu na prawo odr─?bnej w??asno??ci
 • sp??at─? kredytu mieszkaniowego zaci─?gni─?tego w innym banku
 • refinansowanie koszt??w poniesionych na ww. cele
 • inne cele zwi─?zane z zaspokojeniem w??asnych potrzeb mieszkaniowych

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 40 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 100% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M;

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Karencja w sp??acie kredytu:

do 3 lat

Kredyt z dop??atami Pa??stwa w PKOBP:

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dop??atami PKO do oprocentowania przez BGK przeznaczony jest dla ma????e??stw i os??b samotnie wychowuj─?cych dzieci. Osoby te otrzymaj─? dofinansowanie do odsetek zgodnie z ustaw─? o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w??asnego mieszkania:
 • mo??liwo??─? uzyskania ta??szego kredytu mieszkaniowego - zmniejszenie obci─???e?? bud??etu domowego,
 • w okresie pierwszych 8 lat sp??aty obni??one odsetki o 50% - dzi─?ki dop??atom z bud??etu Pa??stwa,
 • mo??liwo??─? finansowania do 100% koszt??w inwestycji

Kredyt hipoteczny w PKOBP:

Zalety:

 • kredyt z dop??atami do odsetek z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • a?? do 20% kwoty kredytu do wykorzystania na dowolny cel

Wady:

 • wysokie mar??e na kredyty walutowe
 • wcze??niejsza sp??ata kredytu obci─???ona prowizj─?

Wi─?cej informacji:
http://www.kredyt-mieszkaniowy.info/pko-bp/
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/
http://www.forum-kredytowe.pl/f133/pko-bp-kredyt-hipoteczny-opinie-2017-a-98176.html


Kredyt Hipoteczny - W??asny K─?t Hipoteczny - PKOBP - Koniecznie oce┼ä ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

ten 17.07.2017. 17:28

Warunki kredytu hipotecznego w pko bp s─? ca??kiem dobre ale teraz d??ugo si─? czeka.

lev 21.02.2014. 10:18

PKO BP tak si─? pi─?knie reklamuje , ze wychodzi do ludzi i jest otwarty dla m??odych.
Wniosek kredytowy rozpatrywali w banku ponad miesi─?c.
??─?dali masy niepotrzebnych i wr─?cz poni??aj─?cych mnie dokument??w.
Zdolno??─? na pocz─?tku okre??lona przy wniosku okazala si─? w ostateczno??ci niewystarczaj─?ca, bo Pan Analityk stwierdzi?? ,??e wydatki na 6-letnie dziecko to kwota rz─?du 70000 pln rocznie
( s??ownie SIEDEMDZIESI─?T TYSI─?CY Z?ü??TYCH ) i o tyle zdolno??─? zani??y??...
To jest Paranoja....
Ten bank to POMY?üKA.

Marta 09.12.2013. 19:47

Oto moje doswiadczenie z bankiem PKO BP: Dnia 03/12/2013 udalam sie do Banku PKO BP, placowka w Gdyni, w celu zlozenia wniosku o kredyt. W dniu dzisiejszym dowiedzialam sie ze mam zalozone konto w tym banku od czerwca tego roku. Moje telefony w celu wyjasnienia tej "pomylki" na nic sie zdaly - nikt nic nie wie , a "umowa" gdzies jest "przechowana" w archiwum i nie wiadomo kiedy ktos pokaze mi kto podpisal takowa umowe poslugujac sie nielegalnie moimi danymi. Pracownik banku byl w stanie tylko zaproponowac mi splate debetu (!) ta tym koncie, poniewaz inaczej moj wniosek nie bedzie rozpatrzony.

skorp 20.11.2012. 21:45

z??o??y??am wniosek o kredyt Rodzina na swoim w PKO BP ponad miesi─?c temu , do dzisiaj nie mamy decyzji , pracuja jak slimaki

ARTUR 15.10.2012. 16:28

Ludzie lito??ci Analitycy w tym banku to idioci .Je??li macie mo??liwo??─? w innym baku to pierw pr??bujcie tam napewno si─? uda wym??ki tych ludzi k??ad─? na kolana
Pozdrawiam wszystkich oczekuj─?cych

R. 24.08.2012. 10:23

W??a??nie wczoraj otrzymali??my pozytywn─? decyzj─? w PKO BP. Od zlo??enia wniosku i wszystkich dokument??w czekali??my tydzie?? na decyzj─?, pierwsza by??a niestety negatywna, dopiero po zminiejszeniu lat sp??aty z 30 do 25 i wykupieniu ubezpieczenia (108 z??) rocznie, jako zabezpieczenia-otrzymali??my decyzj─? pozytywn─?, te?? po 7 dniach :)) Wszystko jest zalezne od analityka. Za pierwszym razem, to nawet do zak??adu pracy nie dzwoni??, ??eby zatrudnienie potwierdzi─?, telefon??w z banku tez nie odbiera??. jaki?? beznadziejny przypadek nam sie trafi??. Nam Pani w banku wyliczyla zdolno??─?,wszystko ok, w BIKu wszystko ok, kredyt na 180 000 - nie b─?dzie problemu. A tu wielkie rozczarowanie- kredyt nie przyznany. Z jakiej przyczyny, te?? nikt nam nie potrafi?? powiedzie─?. Ale na szcze??cie si─? uda??o, w??asne "M" nareszcie :))) Bardzo dzi─?kujemy Pani Monice z Czestochowy, kt??ra podtrzymywa??a nas na duchu, wszystko dokladnie t??umaczy??a, zawsze mo??na bylo si─? z ni─? skontaktowac telefonicznie czy mailowo, zostawa??a d??u??ej w pracy, ??eby??my zd─???yli dotrze─? z pracy do banku. ??yczymy wszystkim staraj─?cym si─? o kredyt powodzenia!!!

variusavitus 25.05.2012. 12:53

To nie jest bank dla tych, kt??rzy nie maj─? ZUSu. Ja na przyk??ad ok??adam na emerytur─? w funduszach, ubezpieczenie zdrowotne mam prywatne i okaza??o si─?, ??e dla PKO BP nie jestem w og??le kandydatem na klienta, mimo wysokich dochod??w i du??ego wk??adu w??asnego. Odpowied?? by??a kr??tka - musz─? (jak to si─? wyra??ono) zacz─?─? "kooperowa─?" z ZUSem. Uwa??am to za absurd!!!

pati 03.02.2012. 08:51

Wczoraj otrzymalam kredyt w PKO BP. Wniosek zlozony 20.01.2012 i decyzja 02.02.2012 wiec bardzo szybko :) jestem baaardzo zadowolona z tak profesjonalnej obslugi poniewaz wczesniej staralam sie o kredyt w mBanku i trwalo to 3 miesiace!!!!!!!! skandal!!!!!!!!Czepianie sie szczeg??l??w przez analityk??w, odrzucanie wniosk??w, ewentualna propozycja zlozenia kolejnego wniosku po dodaniu kilku dokument??w wi?Őcej no i kolejna odmowa....szok! Pozdrowienia dla Pani Karoliny z PKO BP o. w Wagrowcu ;) Doradca na medal!

Ewela 27.01.2012. 09:44

Mam zupe??nie inne odczucia. Decyzje dosta??a w TYDZIE??! No alem mo??e to dlatego ??e z??o??y??am wniosek w r??znych bankach i juz mia??am pe??na dokumentacj─?!

Kobretti 29.12.2011. 23:18

Ja z??o??y??am wniosek w kwietniu 2011 i dopiero wczoraj tj.27.12 dosta??am pozytywn─? odpowiedz ale jeszcze musz─? dostarczy─? kilka ts dokument??w gdy?? terminy wa??no??ci up??yn─???y i niestety chc─? jeszcze historii rachunk??w bankowych na co si─? nie zgadzam!!!!

AAAA 01.07.2011. 14:14

A ja niestety mam bardzo z??e do??wiadczenia z kredytem w PKO BP. Wniodek o kredyt z??ozy??am w marcu a decyzje otrzyma??am zamiast po 2 tygodniach to po 2 miesi─?cach, przy czym kilka razy w tygodniu dzwoni??am do banku z pytaniem czy ??yj─? czy co?? si─? sta??o bo czekam na informacj─?. PORA??KA!!!

anik 06.04.2011. 10:48

Ja odpowiedz w Pko Bp mia??am w 1,5 tygodnia, m??j doradca naciska??

on 06.04.2011. 10:22

Powracaj─? z ofert─?, kt??ra by??a przez pewien czas np. w II po??owie zesz??ego roku, tj. bez prowizji, ale najlepiej jak skorzysta si─? z ubezpieczenia utraty pracy (stawki takie jakie by??y poprzednio).

pytanie 06.04.2011. 10:21

witam,

podobno PKO BP ma teraz jakas 'promocje' na kredyt hipoteczny (do 30 czerwca). Czy ktos wie moze na ten temat cos wiecej? Na stronie generalnie nic nie mozna sie dowiedziec, poza tym, ze jest oczywiscie tanio i w ogole super.

Johny 22.09.2009. 01:27

PKO BP udziela coraz wi─?cej kredyt??w hipotecznych

PKO BP sprzeda?? w sierpniu kredyty hipoteczne za oko??o 1 mld z??otych.

- W lipcu i sierpniu udzielili??my kredyt??w hipotecznych po 1 mld z??. W hipotekach nic specjalnego si─? nie dzieje, do ko??ca roku nie ma powod??w do obaw, ??e mo??e nast─?pi─? jakie?? t─?pni─?cie - powiedzia?? Papierak.

W II kwartale 2009 roku bank sprzeda?? kredyty hipoteczne za ponad 2,7 mld z??, czyli o ok. 80 proc. wi─?cej ni?? w I kwartale.

?Ür??d??o: PAP

Teraz wiadomo dlaczego tam sie tak dlugo czeka na decyzje

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 2] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


6 + 2 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: