Kredyt Konsolidacyjny


Millenium Bank

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt Konsolidacyjny Millenium umo??liwia sp??at─? wielu zobowi─?za?? finansowych, takich jak: kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny, po??yczka got??wkowa, limity na karcie kredytowej, limity kredytowe w rachunkach bie??─?cych, kredyty i po??yczki udzielone przez zak??ad pracy, pozosta??e kredyty konsumpcyjne

Waluta:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

do 30 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu:

do 90% warto??ci nieruchomo??ci stanowi─?cej zabiezpieczenie kredytu, je??li jednym z konsolidowanych zobowi─?za?? jest kredyt mieszkaniowy oraz pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia od utraty sta??ego ??r??d??a dochod??w
do 70% warto??ci nieruchomo??ci w przypadku sp??aty wy??─?cznie kredyt??w i po??yczek na cele konsumpcyjne

Pozosta??e parametry podobne jak: kredyt hipoteczny Millenium


Kredyt Konsolidacyjny - Millenium Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

gosia 24.09.2009. 16:07

Potrzebuj─? 100 000z?? kredytu na mieszkanie i sp??at─? innego zobowi─?zania. Moje zarobki to 1000z?? i m─???a te?? 1000z??. Czy istnieja mo??liwo??─? otrzymania takiego kredytu np. na 35 lub 30 lat ?

alek 23.04.2009. 17:03

Zrefinansowa??em kredyt z PKO BP w Millenium i jestem zadowolony. Elastyczna obs??uga, wszystko mozna za??atwi─? w prawie ka??dym oddziale. Spr??bujcie w PKO, gdzie wydzia?? kredyt??w hipotecznych w Gdyni jest jeden, czynny do 16.00 i nawet na z??o??enie podania trzeba umawia─? si─? telefonicznie i czeka─? godzine na audiencj─? (info z 2007). Millenium polecam!

Michal 23.04.2009. 14:47

Kredyt konsolidacyjny to kredyt przeznaczony na sp??at─? innych zobowi─?za?? (karta kredytowa, kredyt odnawialny w ROR, kredyt samochodowy, itp.) W opisanej sytuacji nie przedstawia Pani ??adnego zobowi─?zania, kt??re mo??na by skonsolidowa─? i jednocze??nie uzyska─? dodatkowe ??rodki na zakup samochodu. Je??eli kredyt hipoteczny nie by?? kredytem na 100% warto??ci nieruchomo??ci to najprostszym i najta??szym rozwi─?zaniem b─?dzie refinansowanie poniesionych koszt??w i odzyskanie wp??aconych w??asnych ??rodk??w.

blume 23.04.2009. 14:46

Mamy kredyt hipoteczny w Millenium na 35 lat we frankach szwajcarskich na ok. 200 000 zl. Chcemy kupi─?
samoch??d kilkuletni za maks. 25 tys. Pytanie czy mozliwy by??by kredyt konsolidacyjny, bo w naszym najbli??szym oddziale banku nie zawsze udaje si─? trafic na kompetentnego cz??owieka (wi─?kszo??c to m??odzi ludzie, kt??rzy dopiero si─? ucz─?) i dowiedzia??am si─?, ??e nie. Tylko jaka?? po??yczka o ni??szym
oprocentowaniu. Jest nas dwoje - ??─?czne zarobki to 5,500 tys. netto. Rata kredytu to ok. 800 z??otych miesi─?cznie, przynajmniej tyle wynosi??y nas odsetki. Po pierwsze: czy taki kredyt konsolidacyjny mo??na za??atwi─?, czy dopiero po jakim?? czasie (ktos mi kiedys m??wi??, ??e nie od razu), po drugie - na ile lat, jesli chodzi o samoch??d? Na tyle samo co mieszkaniowy?

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


6 + 9 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: