Kredyt Hipoteczny Biznes


Millenium Bank

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt Hipoteczny Biznes Millenium jest dla przedstawicieli wolnych zawod??w, umo??liwia:
  • nabycie, budow?, rozbudow?, modernizacj?, remont nieruchomo??ci komercyjnej b?d?? mieszkalnej, w kt??rej cz???? powierzchni u??ytkowej przeznaczona jest na cele komercyjne.
  • sp??at? innego kredytu przeznaczonego na ww. cele
W przypadku nieruchomo??ci us??ugowo-mieszkalnych, gdy powierzchnia komercyjna nie przekracza 50% powierzchni ???cznej nieruchomo??ci stosuje si? warunki i zasady kredytu hipotecznego, je??li powierzchnia komercyjna przekracza ten poziom stosuje si? warunki i zasady po??yczki hipotecznej.

Waluta:

PLN

Okres kredytowania:

od 5 do 20 lat

Maksymalna wysoko??? kredytu:

do 70% warto??ci nieruchomo??ci stanowi?cej zabezpieczenie, nie wi?cej ni?? 2.000.000 z??


Pozosta??e parametry podobne jak: kredyt hipoteczny Millenium


Kredyt Hipoteczny Biznes - Millenium Bank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

susanna 04.03.2010. 21:56

order cialis online [url="http://www.arkcalledearth.org/"]order cialis online[/url] http://www.arkcalledearth.org/ order cialis online mdlfz

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 9 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: