Pożyczka hipoteczna


kredyt mieszkaniowy mbanku

Cele pożyczki hipotecznej

  • środki na wybrany, dowolny cel konsumpcyjny (niemieszkaniowy)

Waluta kredytu

mBank udziela pożyczki hipotecznej w następujących walutach: PLN, EUR ,USD i GBP.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.

Dokumenty

Poza standardowymi dokumentami (dotyczącymi kredytu hipotecznego) w przypadku pożyczki hipotecznej mBank wymaga:
  • aktualny (wydany nie wcześniej niż 60 dni przed wydaniem decyzji kredytowej) odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • wypis z Rejestru Gruntów i Budynków, w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia pożyczki jest nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym lub działka budowlana (do wglądu wraz z kserokopią),
  • dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia pożyczki (np. pozwolenie na użytkowanie, itp.),
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego oraz brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, jeśli przedmiotem zabezpieczenia pożyczki jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W przypadku, gdy pożyczka jest przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów lub pożyczek, zaciągniętych w innych bankach, dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia wierzyciela o wysokości aktualnego zadłużenia wraz z opinią o Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy i opisem przyjętych zabezpieczeń kredytu/pożyczki, numerem rachunku, na który należy przekazać środki tytułem spłaty kredytu/pożyczki oraz oświadczeniem banku, iż po spłacie przyjęte zabezpieczenia kredytu/pożyczki zostaną zwolnione.

Inne parametry

Poza tym reszta parametrów pożyczki hipotecznej mbanku podobna jest jak dla kredytu hipotecznego mbanku .


Pożyczka hipoteczna - mBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
2.5 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 3 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: