mPLAN - kredyt hipoteczny


kredyt mieszkaniowy mbanku

Cele kredytu

 • Budowa domu
 • Zakup dzia??ki budowlanej
 • Zakup dzia??ki gruntu z potencja??em budowlanym
 • Dom lub mieszkanie z inwestorem zast─?pczym (deweloperem)
 • Kupno domu lub mieszkania
 • Kupno domu lub mieszkania sp????dzielczego
 • Przekszta??cenie sp????dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odr─?bnej w??asno??ci lokalu
 • Remont domu lub mieszkania
 • Zakup lub remont kamienicy
 • Zakup, remont, modernizacja lokalu u??ytkowego celem wynajmu lub dzier??awy
 • Siedliska do 60% warto??ci
 • Po??yczka hipoteczna mbanku - ??rodki na dowolny cel

Waluta kredytu

mBank udziela kredytu hipotecznego w nast─?puj─?cych walutach: PLN.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi:
 • 35 lat dla kredyt??w hipotecznych w PLN

Wysoko??─? kredytu

Maksymalna wysoko??─? kredytu hipotecznego w mBanku wynosi:
 • 90% warto??ci zabezpieczenia hipotecznego dla kredyt??w w PLN

Oprocentowanie kredytu

Stopa referencyjna kredyt??w w mbanku dla poszczeg??lnych walut:

 • PLN: WIBOR 3M

Sp??ata kredytu

 • Wakacje kredytowe: mo??liwo??─? zawieszenia na 6 miesi─?cy sp??aty raty kapita??owej
 • Raty: mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Zdolno??─? kredytowa

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez mBank:

 • Umowa o prac─?: ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce w przypadku umowy na czas nieokre??lony; na czas okre??lony za ostatnie 3 miesi─?ce + wymagany okres trwania umowy minimum 6 miesi─?cy wprz??d;
 • Umowa zlecenia/o dzie??o: ??rednia za ostatnie 6 miesi─?cy
 • Dzia??alno??─? gospodarcza: ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy ( wymagane prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej min. 24 miesi─?cy)
 • Doch??d z zagranicy: tak (umowa o prac─?)
 • Kredyt dla zawod??w zaufania publicznego: nie

Zalety i wady oferty

Zalety:

 • mo??liwo??─? uzyskania kredytu do 100% warto??ci nieruchomo??ci
 • mo??liwo??─? dokonania wcze??niejszej sp??aty kredytu, bez jakichkolwiek dodatkowych prowizji i op??at
 • brak prowizji za przewalutowanie
 • mniej formalno??ci (uproszczone procedury) dla os??b uzyskuj─?cych dochody za granic─?
 • ??rodki na wyko??czenie rozliczane tylko na podstawie zdj─?─? i wpis??w do dziennika budowy (bez faktur)
 • mechanizm bilansowania - ka??da kwota wp??acona przez kredytobiorc─? na konto bilansuj─?ce automatycznie obni??a kwot─? kapita??u, od kt??rego naliczane s─? odsetki kredytu

Wady:

 • obowi─?zkowe ubezpieczenie na ??yciemPLAN - kredyt hipoteczny - mBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
3 na 5
2 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

klient 16.09.2014. 22:07

Czekamy juz ponad 2 miesi─?ce na decyzje..odradzam stanowczo odradzam!!
wrogowi bym nie zyczy?? takiej "przygody"

me 15.01.2014. 14:11

Mam ten sam problem w??a??nie, ale w tej promocji nie jest napisane, ??e pieni─?dze, kt??re maj─? wp??ywa─? na konto maj─? bezpo??rednio pochodzi─? od pracodawcy tylko, ??e ma to by─? "zasilenie kwot─? wynagrodzenia".
Takie zachowanie ze strony banku jest dla mnie skandaliczne. W og??le nie dba on o klienta. Zamiast przys??a─? pismo z przypomnieniem lub upomnieniem od razu najlepiej wymierzy─? kar─?.

ww 12.01.2013. 13:46

Wzie??am kredyt hipo w MPlanie. warunkiem obni??enia marzy by??o op??acenie ubezp i wp??aywy na konto. Wyjecha??am za granice i nie wp??aca??am wynagr na konto i od razu podniesli mi marze do 3,2%!!!!!!!!!!!!! Masakra jakas to jest wyzysk. czy kto?? pr??bowa?? z nimi jakos negocjowac?Moze komus poszli na r─?ke?

Katarzyna 05.09.2012. 17:54

Mbank dok??adnie dwa miesi─?ce temu zagubi?? w niewyja??nionych okoliczno??ciach nasz wniosek o Kredyt:( po 30 dniowym terminie rozpatrzenia reklamacji, kolejnej rozmowie z Pani─? z Infolini przychodzi mail z informacj─? o przed??u??eniu reklamacji do kolejnych 30 dni- KPINA. Mbank robi sobie z nas kpiny- kompletnie nie szanuje klienta. Zdecydowanie nie polecam- daleko mu do innych Bank??w.

KK 07.06.2012. 22:42

Ja te?? mam problem z mBankiem. decyzja kredytowa czas oczekiwania pe??ny miesi─?c - decyzja pozytywna ale przez kolejny miesi─?c dostarcza si─? kolejne dokumenty i o??wiadczenia, kt??re nie by??y potrzebne przez miesi─?c zanim wysz??a pozytywna decyzja, nast─?pny miesi─?c czas oczekiwania na przelanie pieni─?dzy - niestety mieszkanie przepad??o gdy?? czas oczekiwania na sfinalizowanie podpisania umowy od pozytywnej decyzji rozpatrzenia wniosku trwa??o ponad 2 miesi─?ce

ODRADZAM

KG 24.04.2012. 14:52

Zdecydowanie nie polecam mBanku w kwestiach kredytowych, a zw??aszcza w kwestii kredytu hipotecznego. Co prawda doradca z jakim mia??am przyjmeno??c by?? bardzo zaanagzowany i kompetetny i do czasu podpisania umowy by??o wszystko ok. Ale jak tylko obs??uga kredytu przesz??a do dw??ch Pa?? z Oddzia??u i do ca??ej chmary umys??owo upo??ledzonych w departamencie uruchomie?? to nastapi?? obr??t o 180 stopni. A to Bank zgubi?? wniosek o zmiany do umowy, a to wyp??acili transze kredytu w niew??a??ciwym terminie, a to pobrali nies??usznie odsteki karne, a to zle pobrali odsetki (za wysoka kwota). Juz kilka albo kilkanascie reklamacji ska??ada??am - wszytkie rozpatrzyli i to co zle zrobili to poprawili ale bez ??─?danych rekompensat. nic nie da??y takze rozmowy z Dyrektorem Oddzia??u - ale co sie dziwi─? skoro dyrektor jest zupe??nie zb─?dnym ogniwem w strukturze Banku bo skoro jak twierdzi nic nie mo??e zrobic poza przyj─?ciem kolejnej reklamacji. Zreszta pracownicy oddzia??u Banku odpowiedzilni za obs??uge kredyt??w sa nie lepsi od Pana dyrektora - zapeniaja ??e zorientuj─? sie jak dana sprawa wygl─?da i odzwoni─? i... oczywiscie tego nie robi─?, ani nie dowiaduja sie jak status sprawy wygl─?da (bo gdy sie do nich dzwoni dzie?? p????niej to s??yszy sie to samo co dzie?? wczesniej) ani nie oddzwaniaj─?.
Tak wi─?c generalnie katastrofa na ca??ej linii- niekompetencja i olewanie klienta w Oddzia??e Banku jak i w centrali (dep. uruchomie??). dobrze radze trzymac sie z daleka od tego Banku.

ppp 24.10.2011. 16:19

Hmmm....

Wlasnie staram sie o kredyt w mBanku i musze powiedziec, ze o niekompetencji doradcy nie ma mowy!!!! Wszystko jak sie nalezy-konkretnie,rzeczowo i na czas z tym, ze na decyzje czekam prawie miesiac...ale to nie od doradcy zalezy.Zobaczymy co bedzie dalej...napisze jak otrzymam decyzje

pozdrawiam

cyberk 15.07.2011. 15:36

co wy tu piszecie w og??le, chyba sami pracownicy mbanku chwal─? ten bank.
formalno??ci, ? ??aden bank a sk??ada??em wnioski do 4 bank??w nie obchodzi?? si─? ze mn─? tak jak mbank, musia??em ci─?gle co?? donosi─? czeka??em najd??u??ej u nich na decyzj─? ale czeka??em bo oferta wydawa??a mi si─? dobra dzi─?ki ich promocji. niestety rozczarowanie. Ju?? po roku ??a??uje. mog??em wzi─???─? w innym banku na bardzo podobnych warunkach bez ??adnych dodatkowych warunk??w banku. Ale Polak m─?dry po szkodzie.

Ci─?gle do mnie dzwoni─? ??e nie spe??niam warunk??w promocji i ??e podnios─? oprocentowanie o kilka %, dzwoni─? nawet jak spe??niam bo nie sprawdzaj─?, nie czytaj─? przelew??w. Przykra sprawa, spokojny kredyt zamienia si─? w koszmar. A bank wychodzi z za??o??enia "przecie?? Pan si─? zobowi─?za??". Podpisa??e??? Cierp, oskubiemy ci─? ca??kiem bo mamy do tego prawo. Sp??acam dok??adnie punktualnie z konta, spe??niam wszystkie warunki a mimo to ci─?gle stresuj─? telefonami i wiadomo??ciami o podwy??ce.
Podnoszenie Euribor - sta??e, nic nie spada tylko ci─?gle ro??nie i to nie ma??o rata w ci─?gu roku skoczy??a mi o prawie 10%, p??a─? karta debetow─? co miesi─?c prawie 700z?? bo walniemy ci oprocentowanie do g??ry. Jak pozb─?d─? si─? tego kredytu to ko??cz─? z mBankiem. A jak dostane zawa?? przez nich i zdechn─? to kredyt jest ubezpieczony. Ciekawe czy aby na pewno wtedy nie b─?dzie kolejnego problemu dla mojej rodziny. Pozdrawiam wszystkich biednych, naci─?gni─?tych klient??w mBanku

jan 29.01.2011. 10:22

Nasza historia za??atwiania po??yczki hipotecznej w ramach mPlan.
Ma????e??stwo dwojga pracuj─?cych ludzi, ??redni doch??d miesi─?czny 8000 z??, wykszta??cenie wy??sze.
S─? w??a??cicielami mieszkania, kt??re ju?? sprzedaj─? za 200 000 z??. Dw??jka dzieci.
Klienci mBanku od 8 lat.
Chc─? kupi─? upatrzony dom za kwot─? 420 000.
PKO, KredytBank, WBK - gotowi do podpisania umowy po ostatecznej analizie i wizycie swoich rzeczoznawc??w (za swoj─? kas─?). Proponowane kredyty zar??wno w z??ot??wkach jak i w euro.
Klienci jednak sk??adaj─? wniosek w swoim banku - lojalnie, tym bardziej, ??e oferta mPlanu wydaje si─? by─? atrakcyjniejsza: bez prowizji, kredyt waloryzowany (otrzymaj─? deklarowan─? kwot─? w euro), bez prowizji za wcze??niejsz─? sp??at─?, nawet zwrot ubezpieczenia niskiego wk??adu przy wp??acie 30% (ze sprzeda??y mieszkania).Proponowana mar??a 2%. Warunki jak by si─? wydawa??o przebijaj─?ce inne oferty.
Zatem klienci wybieraj─? mBank - poza tym profesjonalizm, szybka obs??uga konta internetowego itd. Jedyny minus to wykonanie operatu na w??asny koszt.
I zacz─???o si─?.
Pani z mBanku przys??a??a list─? rzeczoznawc??w honorowanych przez mBank. Wyb??r pad?? na Pani─? z pobliskiej ulicy (troch─? taniej wysz??o bo bez dojazdu). Um??wiona wizyta w wymarzonym domu Pani rzeczoznawcy przebieg??a sprawnie - pobra??a dokumentacj─?, co?? pomoierzy??a i poogl─?da??a a nast─?pnie zrobi??a kilka zdj─?─?. Za tydzie?? operat gotowy. Warto??─? domu okre??lona na 487 000z??.
Nareszcie!
17 grudnia 2010 r. wyjazd z przygotowan─? dokumentacj─? do Katowic do sympatycznej Pani, ubranej w ??adny skromny str??j z okr─?g??ym ko??nierzykiem - a?? rozkosz popatrze─? i pos??ucha─?.
Pisanie wniosku jak wsz─?dzie indziej, dok??adnie, mn??stwo podpis??w ale po godzinie jest wszystko OK. Obiecany termin otrzymania informacji -ko??c??wka grudnia 2010 roku.
Czekamy!
Reszt─? korespondencji prowadzimy drog─? meilow─?:
-przychodzi obiecany termin informacji - dos??a─? za??wiadczenie o podatku, i ankieta o ??wiadomo??ci istnienia ubezpieczenia (co?? w tym stylu) spe??niono - czekamy tydzie??
--przychodzi obiecany termin informacji - dos??a─? za??wiadczenie o dost─?pie do drogi publicznej (ka??dy budynek otrzymuj─?cy pozwolenie na budow─? a p????niej odbi??r musi mie─?, ale to ma??o), spe??niono-czekamy
--przychodzi obiecany termin informacji- dos??a─? skany ankiet, ??e si─? ma ??wiadomo??─? wej??cia w ??ycie rekomendacji, wys??ano - czekamy
--przychodziobiecany termin - nie zgadzaj─? si─? m2 w powierzchni u??ytkowej. Zaczyna si─? 2 tygodnie koszmaru pomi─?dzy rzeczoznawc─? bankiem, biurem nieruchomo??ci i sprzedaj─?cymi oraz klientami. Rozbie??no??ci w nazewnictwie, interpretacji itd. Bank swoje, rzeczoznawca swoje, nikt nie ust─?pi.
Ju?? po 15 stycznia, zbli??a si─? termin up??ywu wa??no??ci umowy przedwst─?pnej.
M─?ska decyzja - dzi─?kujemy mBankowi, idziemy do PKO. Tam operat na ich koszt, nikt nie rozwa??a?? dojazd??w do drogi, interpretacji powierzchni ani innych ceregieli.
Mbank nie popuszcza - mi??a Pani dzwoni, jednak klienci s─? wspaniali zatem mBank na sw??j koszt przy??le nowego rzeczoznawc─? (wydawa??oby si─? ??e swojego). Okazuje si─?, ??e ten robi dla mBanku po raz pierwszy. Znowu pomierzy??, spisa?? i jest OK.
-czekamy!
-Po tygodniu prosz─? o skany zrzut??w pi─?ter, jak si─? okaza??o rzeczoznawca nie zrobi??, tego nigdy nie praktykowa??, -spe??niono.
-Czekamy, kolejny tydzie?? i obietnice z dnia na dzie?? ??e jutro umowa do podpisania
-kolejny tydzie??, przychodzi informacja ??e za??wiadczenie z jednego z zak??ad??w pracy jest niewa??ne, gdy?? pojawi??a si─? po??yczka (z zak??adowego funduszu) - rata 145 miesi─?cznie ( wcze??niej jednak stwierdzono, ??e sztab kredytowy nie ma wgl─?du do konta), ju?? po kilku dniach wiedzieli, spe??niono ostatni warunek bo by?? on postawiony przez klient??w, je??li to za??wiadczenie nie b─?dzie ostatnim warunkiem dla banku - definitywnie rezygnujemy!
-informacja, ??e w ?üodzi zaakceptowano wszystkie dokumenty i analiza: finansowa, prawna oraz techniczna jest pozytywna, cieszymy si─? i czekamy na podpisanie oczekiwanej umowy, zbli??a si─? koniec stycznia
-informacja w ??rod─? "na pi─?tek musi by─? notariusz, bo mBank musi mie─? w tym jeszcze dniu akt notarialny zatem umowa z bankiem we czwartek. Sprzedaj─?cy z j─?zorem na wierzchu do biura meldunkowego, bo przecie?? musz─? si─? wymeldowa─? przed wizyt─? u notariusza, a kiedy podpisa─? umow─??, kiedy dostarczy─? do notariusza i do biura nieruchomo??ci?
-Da??o si─? poza??atwia─? wszystko i um??wi─? notariusza na pi─?tek o godzinie 8,00
-czwartek rano czekamy na telefon "prosz─? przyjecha─? podpisa─? umow─?", opiekunka do dzieci zam??wiona, do po??udnia - nic, w po??udnie sms umowa si─? generuje b─?dzie o 15-16, popo??udnie sms "interweniujemy ale si─? jeszcze nie wygenerowa??a", 18,00 mBank nie odbiera telefon??w, odpowiada smsami - prosz─? spr??bowa─? dowiedzie─? si─? na mLinii, my ze swej strony nic nie mo??emy zrobi─?
-I tu zaczyna si─? przygoda z mLini─?: kilkakrotna pr??ba ??─?czenia (po??─?czenie 1 z??), bo konsultanci prze??─?czaj─? od Annasza do Kajfasza, za ka??dym razem podaj login, has??o a nawet w jednym przypadku wszystkie swoje dane. Kontakt z 7 osobami przez 20 minut i nikt nie ma zielonego poj─?cia o sprawie. Ostatecznie jaka?? Pani stwierdzi??a, ??e mLinia nie jest od kredyt??w hipotecznych, a ich kompetencje s─? mniejsze od tych z Katowic (we wzorze umowy do podpisania jest punkt, kt??ry m??wi, ??e wszelkie problemy mo??na za??atwia─? dzwoni─?c na mLini─?). Stracony czas!
-19,00 sms z tre??ci─? "Panie Janie pomimo staran jak pan widzi nie udalo sie wygenerowac dzisiaj umowy zapraszam jutro na 9.30 do cf otrzymalam zobowiazanie ze do tej godz bedzie"
-odpowied?? klienta" Niestety zaufanie ju?? jest nie do odrobienia! ??egnamy Pa??stwa na zawsze!"
-mBank nie popuszcza: sms: "Panie Janie prosze sie nie denerwowac jutro o 9.30 dyrektor osobiscie chce z panstwem sie spotkac i podpisac umowe a sadze ze warto do rana poczekac gdyz maja panstwo bardzo atrakcyjne warunki cenowe a dodatkowo moze uda sie z naszej strony umowic notariusza na jutro popoludniu rowniez w nizszej cenie"
-bez odpowiedzi klienta
-nast─?pnego dnia ??ona Jana (klientka) otrzymuje sms: "Pani Katarzyno, prosz─? nie rezygnowa─?......."
- bez odpowiedzi!

Tego samego dnia klienci przed??u??yli umow─? przedwst─?pn─?, przeprosili notarisza, sprzedaj─?cych i biuro nieruchomo??ci za prawie dwumiesi─?czny koszmar i poniesione koszta.

Uwaga nie bierzcie kredytu w mBanku z 3 powod??w:
1) K??ami─? - chocia??by m??wi─?c ??e obni??aj─? mar??─? przy wzro??cie stopy procentowej (te?? mi to obieca??a Pani z mBanku na pocz─?tku rozmowy) dowodem s─? "nabici przez mBank"
2) Nie ma mo??liwo??ci kontaktu, wi─?zanie si─? na kilkadziesi─?t lat z bezdusznym systemem gdzie nikt nie bierze pe??nej odpowiedzialno??ci za s??owa i czyny jest zak??adaniem sobie sznura na szyj─?. Kontakt z mLini─? jest koszmarem, zdecydowanie polecam wizyt─? w plac??wce w tak powa??nych sprawach jak kredyt hipoteczny
3)Totalnie nie szanuj─? klienta, nonszalancja analityka "bosa" w ?üodzi si─?ga szczytu bezczelno??ci, klient jest dla nich tyle co ??mie─?, ch??opiec na posy??ki, a umowa jest tak sformu??owana, ??e w ka??dej chwili mog─? klienta prze??wietli─?, psychicznie wyko??czy─? i ostatecznie sprzeda─?. Tego si─? mo??na spodziewa─? po wirtualnych umys??ach wyzbytych ludzkich uczu─?.
Prosz─? wybaczy─? stylistyk─? i b??─?dy, nie wystarczy??o czasu ani ch─?ci na korekt─?.
Jan i Katarzyna - psychicznie wyko??czeni przez mBank

Pietrina 13.01.2011. 22:19

R??wnie?? interesuj─? mnie wakacje kredytowe. Czy mBank pozwala na jakiekolwiek zawieszenie rat, przynajmniej kapita??owej tak jak jest powy??ej napisane??
Bra??em kredyt w 2006 roku.

Pozdrawiam

Dorota 11.06.2010. 11:42

Czekam juz 6 tydzie?? na decyzje. Papierki wszystkie s─? w porz─?dku!!! P{an mi odpowiada poprostu - brak decyzji. Na szcz─???cie nie wp??aci??am zaliczki na zakup mieszkania bo mog??abym teraz ??a??owa─?.

mona 07.01.2010. 13:32

chcia??am zapyta─? czy mozna zawiesi─? kredyt?czy jest osoba ktora pr??bowala?

jojomstop 11.05.2009. 19:48

Niestety po 3 latach rozczarowanie.
Brak kontaktu z kimkolwiek maj─?cym wp??yw na cokolwiek w tym banku.
Nie odpowiadaj─? na reklamacje
itp...

Lukasz B 30.04.2009. 13:38

zastanawiam sie nad kredytem hipotecznym w mbanku i nie wiem na co uwa??a─?. mo??e poda kto?? jakie dosta?? warunki bo teraz to chyba tylko na mar??─? trzeba uwa??a─? i na zb─?dne op??aty ubezpieczenia i tego typu.

Kasia 16.04.2009. 14:12

Polecam mbank daja jako jeszce jedni z nielicznych kredyty hipoteczne bez wkladu wlasnego nawet przy dochodach uzyskiwanych za granic─?. Ma??a ilo??─? wymaganych dokument??w.

Do tego brak prowizji za wcze??niejsz─? sp??at─? i przewalutowanie.
Mo??na w pe??ni kontrolowa─? kredyt i nadp??aty przez internet.

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 2] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


7 + 6 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: