Kredyt konsolidacyjny


kredyt mbanku

Cele kredytu konsolidacyjnego (refinansowego)

  • spłata zobowiązań w innych bankach z tytułu kredytów konsumpcyjnych w tym samochodowych, linii odnawialnych w rachunku, kart kredytowych i kredytów mieszkaniowych

Waluta kredytu

mBank udziela pożyczki hipotecznej w następujących walutach: PLN, EUR ,USD i GBP.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.

Wysokość kredytu

Maksymalny kwota kredytu wynosi do 75% wartości zabezpieczenia hipotecznego.

Dokumenty

Poza standardowymi dokumentami (dotyczącymi kredytu hipotecznego) w przypadku kredytu konsolidacyjnego mBank wymagane jest:
  • oświadczenie wierzyciela o wysokości aktualnego zadłużenia wraz z opinią o Kredytobiorcy i opisem przyjętych zabezpieczeń kredytu i/lub kserokopię umowy kredytowej wraz z harmonogramem spłat i oświadczeniem Wnioskodawcy o wysokości aktualnego zadłużenia i opisem aktualnych zabezpieczeń kredytu lub opinii z banku kredytującego bądź innych dokumentów potwierdzających prawidłową obsługę kredytu zaciągniętego w innym banku przed zawarciem umowy kredytowej,
  • aktualny (wydany nie wcześniej niż 60 dni przed wydaniem decyzji kredytowej) odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego,
  • jeżeli dla nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego nie ma urządzonej księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości,
  • w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia kredytu jest ograniczone prawo rzeczowe, dla którego nie została urządzona księga wieczysta – zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające ten fakt oraz stwierdzające, że brak jest przeszkód do urządzenia dla tego ograniczonego prawa rzeczowego księgi wieczystej, a także potwierdzające prawo Wnioskodawcy do spółdzielczego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego oraz brak zadłużeń na w/w ograniczonym prawie rzeczowym,
  • wypis z Rejestru Gruntów i Budynków - gdy przedmiotem zabezpieczenia jest działka gruntu, zabudowana lub niezabudowana.

Inne parametry

Poza tym reszta parametrów kredytu konsolidacyjnego mbanku podobna jest jak dla kredytu hipotecznego mbanku .


Kredyt konsolidacyjny - mBank - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

thisaway 04.03.2010. 21:56

purchase cialis [url="http://www.arkcalledearth.org/"]purchase cialis[/url] http://www.arkcalledearth.org/ purchase cialis =)

bryndal 31.12.2008. 16:05

ja tam z kredytu konsolidacyjnego w mbanku jestem zadowolony początek był ciężki, ale potem poszło gładko.

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


6 + 9 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: