Kredyt Hipoteczny


ing bank

Cele kredytu hipotecznego ING Bank:

  • Zakup nowego mieszkania lub domu,
  • Zakup u??ywanego mieszkania lub domu,
  • Budowa domu,
  • Remont domu lub mieszkania,
  • Zakup dzia??ki
  • Kredyt konsolidacyjny ING - sp??ata kredyt??w z innych bank??w (w tym kredytu hipotecznego)
  • Po??yczka hipoteczna ING - pieni─?dze na dowolny cel konsumpcyjny

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

do 80% warto??ci nieruchomo??ci

http://www.forum-kredytowe.pl/f133/ing-bank-slaski-kredyt-hipoteczny-opinie-40546.html - ing kredyt hipoteczny opinie na forum

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 6M

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Karencja w sp??acie kredytu:

do 24 miesi─?cy

Zdolno??─? kredytowa w ING Bank ??l─?ski

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez ING:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce, na czas nieokre??lony - sta?? min. 3 miesi─?ce
Umowa na czas okre??lony: jest akceptowana je??li , sta?? wynosi minimum 6 miesi─?cy i okres obowi─?zywania umowy min. 12 miesi─?cy w prz??d
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy;
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy

Mo??liwo??─? ??─?czenia dochod??w z osobami trzecimi:

tak

Zaleg??o??ci w BIK:

Bank akceptuje zaleg??o??ci z zakresu 0-30 dni.

Kredyt Hipoteczny - ING - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
3.55 na 5
7 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

krecik 17.07.2017. 17:27

Jak oceniacie teraz warunki jaki ma kredyt hipoteczny w ing?

Julaaa 19.12.2014. 20:49

Witam, te?? nie polecam tego banku. Jestem zawiedziona.Wst─?pna decyzja pozytywna.ALE - Doradca kredytowy potraktowa?? nas jak dzieci z przedszkola,tony dokument??w , jakie?? wyja??nienia dlaczego w tym miesi─?cu jest wi─?kszy przych??d a w poprzednim by??o mniej etc... Konto do kredytu kazali za??o??y─?, mamy 20% wk??adu w??asnego . Na decyzj─? czekali??my 2 miesi─?ce. Decyzja odmowna. Nie polecam

anka 15.06.2014. 12:34

Od dnia z??o??enia wniosku do pozytywnej opinii i podpisania umowy - 7 dni :) Warunki por??wnywalne z innymi ofertami. Polecam

anka 11.06.2014. 21:07

W ING up??yn─???o dok??adnie 7 dni od dnia z??o??enia wniosku do otrzymania pozytywnej decyzji ;) w PEKAO mija tydzie?? a wniosek jeszcze nie jest na platformie u analityk??w (zdj─?cia robione 5 dni temu)

klikent 13.12.2013. 22:18

Jestem klientem.banku ing jest fatalnie. Przy rozmowie wst─?pnej wszystko bylo super ale czar prysl .doradca bankowy klienta traktuje jak z??odzieja .umowy podpisane 2 .miesi─?ce temu a pieniedzy nie ma o wszystko trzeba samemu dzwonic .pyta─? a i tak nic sie nie mo??na dowiedzie─? .omijajcie ten bank

halina 08.08.2013. 17:16

Beznadziejne pytania podczas weryfikacji"dlaczego w miesi─?cu lipcu jest ni??sza wyp??ata jak a sierpniu prosz─? uzasadni─? r????nice 100z??". Akty zgonu te??ci??w ,kt??rzy zmarli 30 lat temu bo mog─? ??y─? i mo??e ??wiadczymy im alimenty. tysi─?ce bzdurnych pyta?? i dokument??w .Od pocz─?tku pracy mam konto w tym banku my??la??am ,??e potraktuj─? mnie jak dobrego klienta . Z??o??y??am o 50000 z?? reszt─? zabezpieczenia na dom mam z w??asnych oszcz─?dno??ci ,sprzeda??y mieszkania itp. Nigdy nikomu nie polec─? tego banku ING to ??enada czu??am se jak obdarta z w??asnej godno??ci. czekam na przyznanie kredytu 3 miesi─?ce i jeszcze go nie mam

waw-kom 16.02.2013. 19:44

Decyzja w 3 tygodnie, umowa podpisana po miesi─?cu, do tego momentu nie mog─? z??ego s??owa powiedzie─? na ING, jedyny bank ( dokumenty sk??adali??my do 3 ) kt??ry tak szybko i bezproblemowo rozpatrzy?? nasz wniosek. Oferta pod katem mar??y co prawda nie by??a najlepsza, ale naprawd─? obs??uga bardzo dobra.
pozdr.

Ela 23.01.2013. 19:18

Mam kredyt hipoteczny w ING od stycznia 2010, 55 tys na 15 lat( niestety sta??e %). Przez rok pisa??am pisma o pisemne wyja??nienie czy mam odj─?te dodatkowe procenty po ustanowieniu hipoteki kaucyjnej.Dopiero pom??g?? mi Rzecznik praw konsumenta-w ci─?gu m-ca otrzyma??am odpowied?? i o nadp??at─? obni??y??am kolejn─? rat─?. Wibor 6 m-y obliczaj─? na dzie?? podpisania umowy albo na dzie?? z??o??enia wniosku o kredyt-tego nie wiem do dzi??!

Joanna 15.01.2013. 09:54

Wzi─???am kredyt w ING 2,5 roku temu. Mieszkanie kupione za 200.000,00 wk??ad w??asny 90.000, kredyt 130 tys i p??ace ubezpieczenie za niski wk??ad w??asny!!!! Oczywi??cie zani??ono warto??─? mieszkania. W tej chwili mam rat─? 200 z?? wi─?ksz─? ni?? w dniu podpisania umowy. Jestem zawiedziona! Wybra??am ten bank, a teraz ??a??uj─?...

Pancia 29.10.2012. 14:45

Drodzy Klienci prosz─? sprawdzi─? ofert─? ubezpieczeniow─? TU Europa oferowan─? przez ING - dno i 3 metry mu??u - brakuje elementarnych czynnik??w pogodowych, kt??re mog─? zniszczy─? inwestycje budowlan─?, o kradzie??y i aktach wandalizmu nie wspomn─? - a i takie si─? cz─?sto zdarzaj─? na budowach. Za takie pieni─?dze dostaniecie o wiele lepsz─? ofert─?. M─?dry Polak po szkodzie - lepiej przejrze─? oferty innych TU i zrobi─? cesj─?.

Pancia 29.10.2012. 14:40

NIE POLECAM
Wszystko ??adnie pi─?knie do dnia podpisania kredytu, kawka, herbatka, prywatny pok??j, "dzieckiem zaopiekuje si─? sta??ysta - je??li Pa??stwo pozwol─?". P????niej wyp??ata transzy - horror, traktuj─? Ciebie jak 5 ko??o u wozu, ka??─? czeka─?, nawet wody i krzes??a nie zaporoponuj─?. Przynosisz dokument z s─?du, ??e bank na 1 miejscu w hipotece, a oni po jakie?? ??mieszne papierki mniejszej rangi ganiaj─?, przy wyp??acie transzy pobrali prowizj─? za przelew - reklamacja na szcz─???cie pozytywnie rozpatrzona, ??le naliczone oprocentowanie (oczywi??cie podwy??szone,)wyp??ata 2 transzy - odmowa, bo drzwi wej??ciowych nie ma. T??umaczysz jak Abel krowie, ??e nie wstawisz nowych drzwi, bo budowa jest na etapie "dom zamkniety surowy" i dalej b─?d─? odbywa??y sie prace, poza tym masz drzwi, a jak si─? analitykowi nie podobaj─? to juz jego problem. Pokazujesz, ??e warto??─? nieruchomosci wzros??a i przeros??a warto??─? udzielonej transzy, inwestycje i roboty trwaj─?, ty potrzebujesz kasy, by zd─?rzy─? jeszcze przed zim─?, wyprzedzi??e?? pewne roboty z ich ??miesznego harmonogramu, bo by??o to zasadne - doprowadzi??em nadprogramowo wod─? i pr─?d (a to niby powinno by─? z 2 transzy), bo strop trzeba polewa─? i zasila─? sprz─?t budowlany oraz alarm. Nic nie przekonuje. M??wisz ch??opie gaz musz─? doprowadzi─? 50 m do domu przed zim─?, dom trzeba ogrzewa─? - oni proponuj─? ci da─? 7 tys. (sam projekt, pozwolenie i materia?? to ponad 8 tys, a gdzie robocizna, koparka, odbi??r).

challenger 08.10.2012. 19:42

Bank po prostu pora??ka na krzywych nogach !!! Doradcy niekompetentni, olewaj─?cy klienta po ca??o??ci, nies??owni, nieuczciwi, ??enuj─?cy, nigdy wi─?cej ??adnego produktu z ing. Na pocz─?tku s??odka gadka - nie dajcie si─? zwie??─? - p????niej koszmar z ci─?g??ym dostarczaniem miliona za??wiadcze??, wyceny, operaty - tragedia. Kontakt z doradc─? ??enuj─?cy, fatalny. Sam musisz dzwoni─? i si─? o wszystko pyta─?, zero pomocy, zero uczciwo??ci.
Moje do??wiadczenie z tym para bankiem godnym Amber Gold s─? tragiczne. Owszem ofert─? maj─? dobr─? ale p????niej koszmar. Decyzja i ??rodki mia??em dosta─? maksymalnie w miesi─?c. Co si─? okaza??o? Totalne rozczarowanie - pieni─?dze na koncie mia??em po.... 3 miesi─?cach !!! a to za??wiadczenie, a to z kosztorysem znowu co?? nie tak, a to kolejne za??wiadczenie, wycena, kt??ra okaza??a si─? niepotrzebna bo za chwil─? oznajmiono mi, ??e musi by─? operat szacunkowy. ??miech totalny. Nigdy nikomu nie polec─? ING.
ING - ignorancja, nieprofesjonalizm, g??upota.

kredytobiorca 31.07.2012. 13:27

Nie polecem. Przy podpsywaniu umowy nie by??o prowizji od wczesniejszej splaty a teraz bank zmieni?? warunki i mamy p??aci─? 2 %

ola 02.07.2012. 17:09

rzeczoznawca byl 3 tygodnie temu i nadal karza czekac ze niby rzeczoznawca jeszcze papierow nie wys??al normalnie szok nie wiem jak jest w innych bankach czy tez tak dlugo sie czeka

Anna 31.05.2012. 13:48

A ja czekam ju?? ponad miesi─?c czasu i nie mog─? si─? doczeka─? ! Cierliwo??c sie ko??czy. Mieszkania oddane do u??ytku, zosta??o jedno z ostatnich a oni kwestionuj─? jakie?? zapisy pomimo ze inne mieszkania zosta??y skredytowane bez problem??w. Po dostarczeniu kolejnego nowego dokumentu, znowu to trwa. Jak rok temu dawali ka??demu to teraz czepiaj─? si─? pierd????! Osobi??cie jakbym mia??a wp??yw to po??ow─? tych doradc??w pogoni??abym, dokument si─? czyta, wydaje opinie i nast─?pny, a nie tygodniami. Szlak cz??owieka mo??e trafi─?. I te za??wiadczenia kt??re si─? przedawniaj─? bo bank analizuje - przecie?? to nie moja wina! ??ycz─? sobie i wszystkim Kredytobiorc─? wiele cierpliwo??ci, a jak mi kto?? powie, ??e w banku szybko mo??na dosta─? hipo to go wy??mieje!

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 6] Nast─Öpna > Ostatni >>

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 9 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: