W tym roku koniec dop??at do kredyt??w hipotecznych Ô??Rodzina na SwoimÔ?Ł

Banki udzielaj─? znacznie mniej kredyt??w z dop??atami do odsetek Ô?? to skutek ubieg??orocznych zmian, ograniczaj─?cych dost─?p do tego programu, g????wnie przez niskie limity cen nieruchomo??ci.

Je??li jednak kto?? chce zaci─?gn─?─? kredyt z dop??atami, powinien zdecydowanie rozwa??y─?, czy jest w stanie spe??ni─? warunki dost─?pu do programu. Zaoszcz─?dzi─? bowiem mo??na nawet 80 tys. z??!

Faktem jest, ??e po zmianach nie jest wcale ??atwo znale??─? nieruchomo??─? spe??niaj─?c─? wymagania programu, zw??aszcza je??li chcemy kupi─? mieszkanie na rynku wt??rnym. Jednak preferencyjne kredyty nadal s─? znacznie ta??sze ni?? zwyk??e kredyty hipoteczne. Kilkadziesi─?t tysi─?cy z??otych to po??owa odsetek, jakie pa??stwo sp??aca przez pierwszych osiem lat okresu kredytowania.

Niekt??rzy mog─? liczy─? nawet na nieco wi─?cej ni?? po??ow─? odsetek. Przepisy s??u??─?ce do wyliczania dop??at zak??adaj─? bowiem, ??e obecnie oprocentowanie kredyt??w┬áhipotecznych wynosi 6,97 proc. Tymczasem na rynku mo??na znale??─? oferty kredyt??w nieco poni??ej 6 proc.

Ci, kt??rzy my??l─? o kredycie z Ô??Rodzin─?Ô?Ł musz─? si─? jednak spieszy─? Ô?? wnioski b─?d─? przyjmowane tylko do ko??ca grudnia 2012 roku.

O kredyt z dop??at─? mog─? si─? ubiega─? osoby w wieku nie przekraczaj─?cym 35 lat. Je??li wniosek sk??ada ma????e??stwo, tylko jedna osoba musi spe??nia─? kryterium wieku. Cena kupowanego mieszkania nie mo??e przekracza─? ustalonych w limit??w. W tym roku z programu mog─? korzysta─? r??wnie?? single, ale pod warunkiem ??e mieszkanie, kt??re chc─? kupi─?, ma by─? ich pierwsz─? nieruchomo??ci─?.


W tym roku koniec dop??at do kredyt??w hipotecznych Ô??Rodzina na SwoimÔ?Ł - Hipoteka - Koniecznie oce┼ä ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


2 + 8 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: