Powa??ny b??─?d w programie rz─?dowym Rodzina na Swoim

Od pa??dziernika o min. 13% ma wzrosn─?─? limit cenowy kwalifikuj─?cy mieszkania do programu Rodzina na Swoim w Warszawie. Niemniej jednak nic nie usprawiedliwia tak skokowej zmiany. Limity cen w rz─?dowym programie Rodzina na Swoim obliczane s─? ze ??redniej z dw??ch ostatnich odczyt??w publikowanego co p???? roku wska??nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni u??ytkowej budynk??w mieszkalnych. Pomijaj─?c mo??liwe b??─?dy przy ustalaniu limit??w, program rz─?dowy Rodzina na Swoim i tak od d??u??szego czasu nie spe??nia swojej roli. Program mia?? wspiera─? m??ode rodziny, kt??re chc─? kupi─? swoje pierwsze mieszkanie, niemniej jednak od pa??dziernika b─?dzie mo??na w nim kupi─? dom nawet za 1,26 mln z??otych. Ka??de mieszkanie w RnS sprzedane za wi─?ksz─? cen─? to nast─?pny wydatek skarbu pa??stwa.


Powa??ny b??─?d w programie rz─?dowym Rodzina na Swoim - Hipoteka - Koniecznie oce┼ä ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


9 + 2 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: