Kredyt Hipoteczny


bnp

Cele kredytu hipotecznego Bnp Paribas

  • Kupno lub budowa domu lub mieszkania
  • Kupno dzia??ki budowlanej
  • Sp??ata kredyt hipotecznego zaci─?gni─?tego w innym banku
  • Uzyskanie ??rodk??w na remont lub wyko??czenie domu lub mieszkania
  • Refinansowanie koszt??w nabycia, budowy lub remontu nieruchomo??ci

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 30 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

do 90% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M

Zdolno??─? kredytowa w Banku BNP Paribas

Akceptowane ??r??d??a dochod??w przez BNP:

Umowa o prac─?: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce;
Umowa na czas okre??lony: jest akceptowana;
Umowa zlecenia/o dzie??o: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 3 miesi─?ce;
Dzia??alno??─? gospodarcza: brana jest pod uwag─? ??rednia za ostatnie 12 miesi─?cy (wymagany czas prowadzenia dzia??alno??ci: 12 miesi─?cy).

Akceptacja dochod??w z zagranicy:

tak


Kredyt Hipoteczny - BNP Paribas - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Jan 04.01.2009. 15:03

Bardzo prosta dokumentacja. Mo??liwo??─? kredytowania wyko??czenia lokalu czy domu bez wyceny wszystkich prac.

Przy du??ych kwotach kredytu (od 700 tys. z??) ??atwo negocjuje warunki.

Akceptuje sytuacj─?, gdy 100 proc. dochodu pochodzi z nietypowych ??r??de??, takich jak rycza??t, dywidenda, dochody z zagranicy, najem itp. Po??ycza najwi─?cej - spo??r??d konkurent??w - klientom sk??adaj─?cym tzw. o??wiadczenie o dochodach (oferta dla os??b wykonuj─?cych zawody zaufania publicznego): mo??na dosta─? do 75 proc. warto??ci nieruchomo??ci.

Ogromnym minusem jego oferty jest dziewi─?ciodniowy czas oczekiwania na przygotowanie umowy, liczony od momentu spe??nienia wszystkich warunk??w.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


1 + 1 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: