Kredyt Hipoteczny


bph

Cele kredytu hipotecznego banku BPH:

  • Zakup, budowa, remont, wyko??czenie nieruchomo??ci
  • Kredyt konsolidacyjny - sp??ata zobowi─?za?? finansowych w innych bankach
  • Po??yczka hipoteczna - pieni─?dze na dowolny cel konsumpcyjny

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

PLN: do 30 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 80% warto??ci nieruchomo??ci (cele mieszkaniowe)

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 3M;


Kredyt Hipoteczny - BPH - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
5 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

~nowy 10.10.2014. 12:58

a m??j wniosek rozpatrzony w tydzie?? (dos??ownie)

MaPoWi 20.07.2011. 12:31

Wniosek z??o??ony 3 tygodnie temu doczeka?? si─? dopiero wst─?pnej decyzji....a zacz─???o si─? tak jak w przypadku opisanym przez roberto, milutko i przyjemnie. Przedstawione warunki wydawa??y si─? klarowne i przejrzyste. Dostarczyli??my wszelkie niezb─?dne dokumenty i nasta??a cisza...po kilku interwencyjnych telefonach do banku dostali??my maila z warunkami do uzupe??nienia i jakie?? by??o nasze zdziwienie, ??e musimy pisa─? wyja??nienia i udokumentowywa─? szczeg????owo wyp??aty z naszych rachunk??w, pisa─? o??wiadczenia do przes??anych o??wiadcze??, pomimo dostarczenia wszelkich dokument??w, z kt??rych jednoznacznie wynika??y wszelkie zobowi─?zania, co do kt??rych bank mia?? w─?tpliwo??ci (m.in. umowa z opiekunk─? do dziecka, umowa kredytu na mieszkanie z 1999r....pozdostawiam bez komentarza). Pisz─? og??lnikowo bo nie chodzi tu o rozpisywanie si─? ale o na??wietlenie chrarakteru banku NIEPRZYJAZNEGO klientom, kt??rych traktuje si─? jak potencjalnych oszust??w. Tu tak??e przedstawiciel banku nie potrafi?? wyt??umaczy─? opiesza??o??ci i przesadnej dociekliwo??ci analityka. Permanentna inwigilacja, brak mo??liwo??ci kontaktu z osob─? odpowiedzialn─? za prac─? czy to przedstawiciela, czy analityka. Fiasko.

Api 10.06.2010. 21:18

no to pi─?knie.U nas tak samo,czekamy ju?? miesi─?c,a mia??o by─? ok dwa tygodnie i dalej nic,tylko co zrobi─?,umow─? podpisali??my z zaliczk─?,a za par─? dni mamy podpisa─? umow─? kupna i w??a??ciciel mo??e sobie wzi─?─? wk??ad w??asny....Wal─? na ten bank,wszystko ju?? niby za??atwione,rzeczoznawca by?? i co...cisza,tak jak piszesz
"Obietnica, ??e kredyt b─?dzie rozpatrzony i przyznany w ci─?gu dw??ch tygodni sta??a si─? bajk─? dla naiwnych frajer??w." szkoda tylko naszych pieni─?dzy:(

geert 04.03.2010. 21:56

cheapest cialis [url="http://www.arkcalledearth.org/"]cheapest cialis[/url] http://www.arkcalledearth.org/ cheapest cialis bdohyt

Robert z G??ogowa 24.02.2010. 17:38

Bank BPH to najgorszy bank z jakim mia??am do??wiadczenie.Wszystko zapowiada??o si─? na pocz─?tku r????owo, bezstresowo,profesjonalnie.Ja kupuje od banku kredyt hipoteczny bank sprzedaje go najlepiej jak potrafi!?Telefony od doradcy nie milkn─? doradca namawia, obiecuje, s??odzi, przekonuje co dzie?? s??yszymy jego aksamitny g??os.Naiwni podejmuj─? decyzj─? - tak kredyt w BPH mamy tam konto, b─?dziemy lojalni wobec swojego banku to nam si─? op??aci.Sk??adamy z m─???em wniosek i co -CZAR PRYSKA-.Obietnica, ??e kredyt b─?dzie rozpatrzony i przyznany w ci─?gu dw??ch tygodni sta??a si─? bajk─? dla naiwnych frajer??w.Nadmieniam,??e bank ju?? w trakcie pierwszych rozm??w kontroluje, przelicza nasze zarobki i stwierdza,??e zdolno??─? kredytow─? posiadamy na 300 tys. z?? a te "marne" 170 tys. o kt??re wnioskujemy to ??aden problem przy 70% wk??adzie w??asnym.
Od nast─?pnego dnia po z??o??eniu wniosku milkn─? telefony.Zero informacji,doradca TYLKO informuje o obowi─?zku dostarczenia dokument??w nigdzie nie wyszczeg??lnionych jako potrzebne przy analizie.Potem zn??w analiza dochod??w mijaj─? trzy tygodnie i jest decyzja.Tak mamy zdolno??─? kredytow─? ale musimy jeszcze przej??─? analiz─? techniczn─? -nast─?pne kilkana??cie dni, potem jeszcze analiza prawna,sprawdzanie w Bik, potem to ju?? wymy??lam sama: karta szczepie??, rozmiar buta,odpis aktu urodzenia dziadka itd.itp.
Bezradny doradca nie umie odpowiedzie─? na ??adne konkretne pytanie, nie zna przyczyn tak g??─?boko pog??─?bionej dociekliwo??ci analityk??w,biedny tez nie wie co si─? dzieje i dlaczego tak d??ugo to trwa.Kr??tko m??wi─?c "??wieci", jego aksamitny g??os traci brzmienie zaczyna si─? j─?ka─? i nawet nie ma przyjemno??ci s??uchania!Nie wytrzymujemy tego i rezygnujemy z dalszej wsp????pracy.??egnaj BPH mia??e?? klienta z kontem teraz masz wroga .Dodam jeszcze ,??e infolinie banku to jak sex telefon radosne panie bez wiedzy.Po tysi─?cach telefon??w ustali??em kilka numer??w do wa??nych os??b - dla zainteresowanych nawtykaniem bossom podam je .

piotr 15.04.2009. 14:41

Kredyt i warunki kredytu hipotecznego bardzo podobne jak w ge

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


7 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: