Po??yczka Hipoteczna


BO??

Cele po??yczki hipotecznej w BO??:

??rodki z udzielonej po??yczki mog? by? przeznaczone na dowolny cel, nie zwi?zany z dzia??alno??ci? gospodarcz?

Waluta :

PLN, EUR, USD

Maksymalny okres kredytowania:

do 30 lat

Maksymalna wysoko??? kredytu :

do 60% warto??ci dzia??ki przeznaczonej pod budow? domu jednorodzinnego lub dzia??ki rekreacyjnej lub domu letniskowego
do 70% warto??ci lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego, dopuszczonego do u??ytkowania niezale??nie od waluty po??yczki

Pozosta??e parametry tak jak kredyt hipoteczny BO??.


Po??yczka Hipoteczna - BO?? - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

readonlytext 04.03.2010. 21:56

buy cialis online [url="http://www.arkcalledearth.org/"]buy cialis online[/url] http://www.arkcalledearth.org/ buy cialis online %-[[[

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


6 + 1 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: