Kredyt Hipoteczny


BO??

Cele kredytu hipotecznego w BO?? (Bank Ochrony ??rodowiska):

  • budowa, wyko??czenie, remont, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa: lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, domu letniskowego
  • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - na rynku pierwotnym lub wt??rnym,
  • zakup dzia??ki budowlanej z przeznaczeniem pod budow─? domu jednorodzinnego, dzia??ki rekreacyjnej lub nieruchomo??ci rolno-siedliskowej
  • sp????dzielczego w??asno??ciowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego
  • w??asno??ciowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w sp????dzielni mieszkaniowej
  • sp??ata kredytu mieszkaniowego zaci─?gni─?tego w innym banku lub instytucji
  • po??yczka hipoteczna ??rodki z udzielonej po??yczki mog─? by─? przeznaczone na dowolny cel, nie zwi─?zany z dzia??alno??ci─? gospodarcz─?

Waluta kredytu:

PLN, EUR, USD

Maksymalny okres kredytowania:

do 50 lat kredytowania wraz z wakacjami kredytowymi

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

do 100% warto??ci nieruchomo??ci

Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia

Oprocentowanie - stopa referencyjna:

dla PLN: WIBOR 6M; dla USD: LIBOR 6M; dla EUR: EURIBOR 6M

Sp??ata kredytu:

Raty:

mo??liwo??─? sp??aty mo??liwa w ratach r??wnych lub malej─?cych

Karencja w sp??acie kredytu:

do 3 lat

Kredyt hipoteczny w BO??:

Zalety:

  • ??rodki przeznaczone na sp??at─? innych kredyt??w, jak r??wnie?? na dowolny cel konsumpcyjny mog─? stanowi─? a?? do 50% kwoty ca??ego kredytu hipotecznego
  • bardzo d??ugi okres sp??aty

Wady:

  • dla okresu kredytowania powy??ej 30 lat bank wymaga cesji z polisy na ??ycieKredyt Hipoteczny - BO?? - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
5 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Przelew 08.03.2012. 13:50

Co prawda nie bra??em u nich kredytu, ale to co piszecie mog─? potwierdzi─?. A niby tylko by??em wykona─? przelew, na ma??─? sum─? ( 15z?? ). Kolejki nie by??o ??adnej ( nie dziwie si─?, bo te?? ju?? tam nigdy nie p??jd─? ) a za??atwienie wszystkiego trwa??o 10 minut. Dodam, ??e bardzo mi si─? spieszy??o i mia??em nadziej─? za??atwi─? to w max. 2 minuty.

zawiedziona 26.07.2011. 13:32

ludzie pracuj─?cy tam nie maj─? wog??le poj─?cia o podej??ciu do klienta a co m??wi─?c bankowo??ci ..jestem mocno rozczarowana

CELI 22.06.2009. 12:07

2,8 % wynosi prowizja i nie ma dyskusji.

laik 23.04.2009. 17:01

z tego co wiem do prowizja za udzielenie wynosi 2,8% a nie 1,5 jak podaja

erwin 14.04.2009. 12:30

Rozpartywanie wniosku o kredyt hipoteczny w Bo?? nie nale??y do zbyt szybkich. Opiesza??o??─? pracownik??w, b??─?dy w korespondencji do klienta (wpisywanie adres??w z kosmosu). JAk kt??ry?? z pracownik??w jest nieobecny (bo ma np urlop) nikt ju?? nie potrafi go zast─?pi─? i niemo??na czegokolwiek za??atwi─? - podzia?? i odpowiedzialno??─? za obowi─?zki wog??le nie istnieje chyba. Nie wiem jak wygl─?da nab??r pracownik??s do BO?? ale obs??uga to naprawde nieporozumienie. Pomijam fakt, ??e zdecydowana wi─?kszo??─? z nich nie posiada przygotowania merytorycznego, ale brak zaanga??owania w spraw─?, olewnictwo i odkladanie dokument??w do kuwety (przy braku klient??w w oddzia??e - prawie zawsze)to ich grzechy nagminne.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


5 + 5 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: