Po??yczka Hipoteczna


Waluta po??yczki:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

15 lat

Maksymalna wysoko??? po??yczki:

PLN: do 55% warto??ci nieruchomo??ci(po??yczki do 5 lat)
do 50% warto??ci nieruchomo??ci (po??yczki powy??ej 5 lat)

Maksymalna warto??? po??yczki nie mo??e by? wy??sza ni?? 500 000 z?? lub r??wnowarto??? tej kwoty w walutach EUR lub USD.


Pozosta??e parametry podobne jak w przypadku kredytu hipotecznego BG?? .


Po??yczka Hipoteczna - BG?? - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
4 na 5
1 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

Roman 14.04.2009. 11:55

Szybko sprawnie i bez problem??w.Pe??en profesjonalizm i bardzo dobre warunki kredytowe. Dzi?? podpisa??em umow? ca??o??? za??atwia??em ???cznie z decyzj? 17 dni. Rewelacja,polecam.

Dodaj swoją opinie

* = wymagane pole

:

:


1 + 5 =

Banki :

Narzędzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: