Kredyt Hipoteczny


bank pocztowy

Cele kredytu hipotecznego w Banku Pocztowym:

  • budow─? domu lub gara??u lub realizacj─? jej pewnego etapu, odbudow─?, rozbudow─?, nadbudow─?, przebudow─?, modernizacj─?, adaptacj─?, remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
  • zakup nowobudowanego domu lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, gara??u lub miejsca postojowego wznoszonego przez developera lub sp????dzielni─? mieszkaniow─? w celu sprzeda??y obiektu mieszkaniowego indywidualnemu nabywcy, przydzia??u sp????dzielczego w??asno??ciowego prawa do lokalu mieszkalnego w takim budynku lub prawa do domu jednorodzinnego w sp????dzielni mieszkaniowej,
  • zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub gara??u w budynku wielorodzinnym, sp????dzielczego w??asno??ciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w sp????dzielni mieszkaniowej,
  • przekszta??cenie sp????dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz przekszta??cenie sp????dzielczego w??asno??ciowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo w??asno??ci lokalu mieszkalnego, zakup mieszkania komunalnego lub zak??adowego,
  • wykup mieszkania komunalnego od Gminy oraz remont tych mieszka??, zamiana domu lub lokalu mieszkalnego na inny dom lub lokal mieszkalny,
  • zakup dzia??ki budowlanej, zakup dzia??ki rekreacyjnej, zakup dzia??ki siedliskowej, zakup gruntu przeznaczonego na odrolnienie,
  • sp??at─? kredytu zaci─?gni─?tego na cele mieszkaniowe w innym banku lub BP S.A. zabezpieczonego hipotek─?

Waluta kredytu:

PLN

Maksymalny okres kredytowania:

do 35 lat

Maksymalna wysoko??─? kredytu :

PLN: do 90% warto??ci nieruchomo??ci

Kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym:

Zalety:

  • atrakcyjne oprocentowanie (jedna z najni??szych mar?? na rynku)
  • Wcze??niejsza sp??ata kredytu bez dodatkowych op??at

Wady:
Kredyt Hipoteczny - Bank Pocztowy - Koniecznie oceń ten KREDYT:

Wasza Ocena Kredytu:
3.6 na 5
5 głosów
1 2 3 4 5

Pytania i Opinie:

kito 08.03.2015. 19:01

Kredyt hipoteczny Rodzina na swoim w Banku Pocztowym dostali??my w kwietniu 2009 roku. Po batalii z dokumentacj─? i oczekiwaniu na decyzj─? kredytow─?. Podpisuj─?c umow─? na kredyt byli??my w??a??cicielami mieszkania. W przygotowanej przez bank umowie by?? zapis, ??e w zwi─?zku z tym, ??e jeste??my w??a??cicielami lokalu zobowi─?zujemy si─? w ci─?gu 6-ciu miesi─?cy zrzec prawa do lokalu. Z??o??yli??my stosowne o??wiadczenie i otrzymali??my kredyt. Po 2-miesi─?cach od podpisania umowy sprzedali??my lokal mieszalny. Dwa dni temu otrzymali??my telefon z banku, ??e mamy odda─? 30.000z?? dop??at, kt??re nam nie przys??ugiwa??y w zwi─?zku z posiadanym lokalem. Czy jest kto??, kto ma podobn─? sytuacj─??

??ukasz 04.07.2014. 21:30

Mam w tym banku kredyt z dop??atami w ramach programu rodzina na swoim, sp??acam go ju?? trzy lata wczoraj dosta??em smsa z banku ze na rachunku kredytu jest zaleg??o??─? w kwocie 170 z?? zadzwoni??em na info linie zapyta─? z czego ta zaleg??o??─? wynika bo raty sp??acam regularnie ale nikt mi nie potrafi?? wyt??umaczy─? sk─?d si─? wzi─???a otrzyma??em tylko informacje ze mam dwa dni na wp??at─?. wiec wp??aci??em kas─? i wys??a??em maila do centrali ze uregulowa??em zaleg??o??─? dzi?? zadzwoni?? do mnie konsultant z informacja ze on nie wie kto mi kaza?? zap??a─? 170 z?? i dlaczego ale na moim koncie jest nadp??ata o 470 z?? i tez nie wiedzia?? sk─?d si─? wzi─???a? Czy mi to kto?? k...a wyt??umaczy? Ka??da rat─? sp??acam co do z??ot??wki zgodnie z harmonogramem i mam najpierw dop??aci─? 170 z?? a p????niej mam zwrot 470 z???

suuu 16.06.2013. 18:31

witam... na dzien dobry jestem bardzo rozczarowany i jutro mam zamiar i??─? do doradcy z tego banku i wyjasnic ta sprawe bo zalogowalem sie pierwszy raz na pocztowy24, patrze na harmonogram splat kredytu i rata jest 200zl wieksza od planowanej raty.470zl miesiecznie przez 8 lat przy kredycie 155 000tys. a wyglada to teraz tak pierwsza rata 748zl a pozniej 647zl.
ciekawy jestem co mi jutro powiedza....
chcialem jeszcze dodac ze jest to kredyt z programem Rodzina na Swoim

drwal 03.04.2013. 21:19

Trzymajcie sie z daleka od tej instytucji. Myslalem ze tylko ja mam jakiegos pecha i czekalem na decyzje 3 miesiace pomimo tego, ze na pierwszym spotkaniu mialem wszystkie dokumenty. Mam juz podpisana umowe u notariusza, mam juz hipoteke w ksiedze tylko jakos dziwnym trafem nie dostalem jeszcze pieniedzy. Kontaktu zero kontaktu termin zaplaty z aktu notarialnego minal. Z calego serca odradzam - nie wiem co mnie podkusilo zeby sie bratac z tym bankiem- lepiej zaplacic pare groszy wiecej i wspolpracowac z kims odpowiedzialnym kto jak mowi ze zadzwoni to tak bedzie a nie udaje ze nie wie o co chodzi przez tydzien i nie odbiera telefonow. Tyle nerwow juz stracilem, ze mam ochote przeniesc kradyt zanim jeszcze zdazyli go wyplacic. :(((((((((((

pionek 07.01.2013. 18:54

Nie polecam. Mia??em podobne do??wiadczenia jak przedm??wca. Dokumenty kt??re w przypadku wniosku o zmian─? warunk??w kredytu hipotecznego by??y wed??ug przyjmuj─?cej je Pani kompletne, po prawie 3 miesi─?cach, dziesi─?tkach maili i telefon??w (??enada)okaza??y si─? niewystarczaj─?ce.
W przypadku za??atwiania kredytu, te?? prze??y??em koszmar szczeg??lnie wtedy gdy przeczyta??em dok??adnie umow─?, kt??ra znacznie odbiega??a od wcze??niejszych ustale?? o czym mnie nikt ??askawie wcze??niej nie powiadomi??.
Moje niemi??e do??wiadczenia zwi─?zane by??y z pozoru "przemi??─?" Pani─? zajmuj─?c─? jedno z wy??szych stanowisk na plac??wce we W??oc??awku.
No ale kto by si─? liczy?? z takimi pionkami jak my biedacy zaci─?gaj─?cy kredyt hipoteczny...

Monika 22.05.2012. 15:39

P??ki co niestety mamy same problemy. Wzi─?li??my kredyt hipoteczny w rodzinie na swoim i przes??ali harmonogram na papierze kt??ry zak??ada?? raty o 700z?? wy??sze ni?? by??y ustalane i o kt??rych by??a mowa we wst─?pnych warunkach kredytu. Zg??osilismy to, mieli wystawi─? nowy harmonogram, przynajmniej on-line (podpi─?ty do konta), ale oczywi??cie do tej pory tego nie ma...

JA 28.03.2012. 08:50

UWA??AJCIE: Bank praktykuje wype??nianie wniosku do ksi─?g wieczystych przez siebie. We wniosku robi elementarne b??─?dy - przez co S─?d zwraca wniosek i procedura toczy si─? kolejny raz!!! Ma??o tego drugi wniosek te?? chcia?? wype??ni─? mi bank pocztowy i znowu by??y b??─?dy!!!! WIADOMO, ??E P??KI NIE MA UJAWNIONEJ HIPOTEKI BANK NALICZA WY??SZE ODSETKI - jak dla mnie jest to dzia??anie z premedytacj─? !!!!!! Na z??o??on─? przeze mnie reklamacj─? w sprawie - otrzyma??am bezczeln─? odpowied??, ??e to "wnioskodawca wype??nia wniosek".... OSZUKA??CZA PRAKTZKA!!!! ...a moim g????wnym kryterium w wyborze banku by??o zaufanie do "poczciwej poczty"..... Teraz b─?d─? bacznie obserwowa─? i czeka─? na ka??d─? okazj─? by zmieni─? NIEUCZCIWCA na uczciwego.

do tego: raty jakie pokazano mi na wydruku - jak stara??am si─? o kredyt by??y zupe??nie inne ni?? te, kt??re otrzyma??am po otrzymaniu kredytu..... i nikt nie umie nic wyt??umaczy─?, a na infolinii niczego si─? nie dowiesz, bo "maj─? zastrze??one" podawanie numer??w do pracownik??w, kt??rzy zajmuj─? si─? konkretnymi tematami...... OB?ü─?D!!!

Zirytowany 14.12.2011. 19:15

Bank masakra, je??eli kto?? ma cierpliwos─? czeka─? 2 miesi─?ce na decyzj─? kredytow─? i miesi─?c na wyp??─?t─? (ja tak czeka??em przy niemal codziennych ponaglaniach tego mega opiesza??ego w dzia??aniach banku) to niech pr??buje, ale ja z tym bankiem wi─?cej nie chc─? mie─? nic wsp??lnego.

Zniesmaczony 21.07.2011. 07:30

Je??li chodzi o kredyt i spe??nienie warunk??w do przyznania, nie jest ??le procedury nie s─? zawi??e ka??dy powinien z tym poradzi─?. Je??li chodzi chodzi o obs??ug─? ze strony pracownik??w banku jest o wiele gorzej (chyba ??e mam pecha i trafiam na ma??o odpowiedzialne osoby).W celu wyja??nienia,przed decyzj─? kredytow─? przynosz─? dokument - doradca kt??ry prowadzi kredyt stwierdza ??e jest wystarczajacy do udzielenia kredytu. Przy podpisaniu umowy kredytowej ogl─?da go jeszcze raz i dalej twierdzi ??e jest wystarczaj─?cy,trzeci raz ogl─?da przy uruchomieniu kredytu i jest wszystko w porz─?dku.Co sie dzieje dalej ; na moje zapytanie dlaczego kredyt nie jest jeszcze uruchomiony twierdzi ??e, si─? pomyli??, centrala wstrzyma??a bo dokument (ogl─?dany trzy razy)jest nieodpowiedni, ??eby otrzyma─? odpowiedni musz─? czeka─? oko??o dw??ch tygodni,a na zap??at─? za nieruchomo?? tydzie??.Pracownik banku cynicznie twierdzi ,??e mamy problem.Nie wiem czy on ,ale ja na pewno.Jestem strasznie zawiedziony, nie rozumiem dlaczego Bank przez okres prawie dw??ch miesi─?cy nie potrafi zweryfikowac prawid??owo dokument??w,w ostatniej chwili zmienia zdanie. Jak my??le to ewentualne koszty nie wywi─?zania sie z umowy notarialnej kupna domu b─?d─? musia?? ponie??─? ja, nie bank.
Ps,
to jest pierwszy i ostatni produkt o kt??ry sie staram w Banku Pocztowym.

Ilona 13.09.2009. 01:10

Czy kto?? ma kredyt hipoteczny w tym banku.Co my??licie o nim.Czy warto brac w nim.Potrzebuj─? 100 000 z??

Woju 06.05.2009. 11:45

Bank Pocztowy zmieni?? wysoko??─? op??at i prowizji w zakresie produkt??w hipotecznych. Nowa taryfa op??at i prowizji obowi─?zuje od 1 maja br.

Dodano op??at─? w wysoko??ci od 1% do 3,5% (min. 200 z??) za podwy??szenie kwoty kredytu mieszkaniowego czy po??yczki hipotecznej, a wezwanie do dostarczenia dokument??w, zgodnie z umow─? kredytu czy po??yczki, wi─???e si─? teraz z op??at─? 50 z??. Ponadto nowa taryfa wprowadza op??aty za przeprowadzenie przez bank kontroli na terenie budowy przed wyp??at─? transzy kredytu, zmian─? na ??yczenie klienta warunk??w umowy w takich elementach, jak zmiana harmonogramu, zmiana profilu sp??aty, zmiana zabezpieczenia sp??aty kredytu, wyd??u??enie lub skr??cenie okresu kredytowania. P??atne b─?dzie tak??e zawarcie umowy ugody oraz wydanie za??wiadczenia o sp??acie kredytu czy po??yczki. Nowa Taryfa ujednolica ponadto wysoko??─? prowizji pobieranej za prolongat─? sp??aty kredytu i po??yczki - wynosi ona obecnie 1,5 %, nie mniej ni?? 50 z??.

Dodaj swoj─ů opinie

* = wymagane pole

:

:


3 + 3 =

Banki :

Narz─Ödzia:

Nowe opinie:

Nowe artykuły: